Materiał Partnera

Studia podyplomowe dla nauczycieli. Na jaki kierunek się zdecydować?

Studia podyplomowe dla nauczycieli. Na jaki kierunek się zdecydować?

Studia podyplomowe do szansa na rozwój, możliwość przekwalifikowania się lub też uzyskania dostępu do wiedzy i konkretnego zawodu. Edukacja jest jedną z tych dziedzin, gdzie nieustanne samodoskonalenie jest mile widziane. Nauczyciele, którym zależy na utrzymaniu swojego stanowiska lub też awansie, powinni stale się dokształcać i podnosić tym samym swoje kwalifikacje. Wielu z nich decyduje się zatem na studia podyplomowe. Które kierunki wybierane są najczęściej?

Logopedia

Studia podyplomowe z zakresu logopedii kierowane są do osób, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela. Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania profesji logopedy. Zajęcia dzielą się na teoretyczne i praktyczne. W trakcie ich trwania nauczyciele mają okazje pracować z doświadczonymi logopedami, którzy-krok po kroku- zapoznawać ich będą z najważniejszymi zagadnieniami, dotyczącymi wad wymowy oraz ich efektywnej korekty. Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku pozwoli nauczycielom na skuteczną ocenę poziomu rozwoju językowego dziecka oraz diagnostykę nieprawidłowości w tym zakresie.

Pedagogika resocjalizacyjna

Jak informuje specjalista ze Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych- studia podyplomowe na kierunku: pedagogika resocjalizacyjna , ukierunkowane są na rozwijaniu praktycznych umiejętności wychowawczych oraz terapeutycznych. Umiejętności te dotyczą resocjalizacji, readaptacji i reintegracji uczniów ze środowiskiem. W trakcie trwania studiów, nauczyciele zapoznają się z nowymi technikami wychowawczymi oraz poznają metody pracy twórczej z zakresu psychotechniki, socjotechniki i antropotechniki. Studia podyplomowe na tym kierunku przygotowują też słuchaczy do analizowania i formułowania diagnozy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Ukończenie specjalizacji umożliwia pracę w schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych czy zakładach poprawczych. By uczestniczyć w zajęciach należy mieć ukończone przynajmniej studia wyższe pierwszego stopnia.

Wychowanie do życia w rodzinie

Edukacja seksualna w Polsce jest na niskim poziomie. W szkołach brakuje specjalistów, którzy przekazaliby wiedzę na temat inicjacji seksualnej, antykoncepcji i ciąży w sposób rzetelny i ciekawy. Tymczasem to właśnie do obowiązków dorosłych utrwalenie w umysłach uczniów odpowiednich wzorców. Studia podyplomowe na tym kierunku to okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu etyki, biomedyki, psychologii i pedagogiki.  Ich ukończenie gwarantuje znalezienie pracy jako nauczyciel Wychowana do życia w rodzinie, podjęcie dialogu z uczniami i kształtowanie ich postaw w wielu aspektach życia społecznego.

Opracowanie:
Radom, Romualda Traugutta 61
tel. 663 909 347
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz