Rozwód a wspólność majątkowa

Rozwód a wspólność majątkowa

Rozwód to bardzo trudna sytuacja dla całej rodziny. Jest to proces, który wymaga wielu trudnych decyzji i dogadania się w licznych kwestiach. Wszystkie dobra i fundusze, które zostały zgromadzone podczas małżeństwa, ulegają podziałowi, bo wliczają się do wspólnego majątku małżonków. Przeczytaj, jakie zasady obowiązują przy podziale majątku po rozwodzie.

Na czym polega wspólność majątkowa?

Zawarcie związku małżeńskiego oznacza wspólność majątkową, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich. Aby uniknąć wspólności majątkowej, zawierając małżeństwo, należy podpisać intercyzę.

Gdy dochodzi do rozwodu, małżeńska wspólność majątkowa automatycznie przestaje obowiązywać. Małżonkowie wnoszą wtedy o podział majątku, który został zgromadzony w czasie małżeństwa. Ważne, aby podczas całego procesu otrzymać profesjonalną pomoc. Dlatego warto zgłosić się do prawnika.

Co składa się na wspólny majątek?

Na wspólny majątek składa się wiele rzeczy. Wspólny majątek tworzą w szczególności:

  • wynagrodzenie za pracę oraz inne dochody każdego z małżonków;
  • dochody ze wspólnego majątku oraz majątku osobistego każdego z małżonków (np. czynsz najmu, odsetki od wierzytelności);
  • środki, które zostały zgromadzone na rachunku bankowym każdego z małżonków bądź także na pracowniczym funduszu emerytalnym.

Do wspólnego majątku małżonków nie zalicza się przedmiotów majątkowych, które zostały nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej oraz dóbr, które pochodzą z zapisów, darowizn bądź spadków. Do wspólnego majątku nie wlicza się także przedmiotów majątkowych, które służą wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, praw autorskich, a także niewypłaconego przez pracodawcę wynagrodzenia.

Jak wygląda podział dóbr?

Najważniejszym dobrem jest wspólny dom czy mieszkanie. Podział mieszkania przy rozwodzie jest problematyczny. Najpierw należy ustalić, czy mieszkanie to odrębny majątek małżonka, czy należy on do wspólnego majątku. Jeżeli wlicza się do wspólnego majątku, trzeba podzielić mieszkanie.

Zasada jest taka, że w momencie ustania wspólności majątkowej małżonkowie mają równe udziały we wspólnym majątku. Niezależnie od wkładu każda ze stron ma równe prawa do nieruchomości. Z ważnych przyczyn sąd może od tego odstąpić i ustalić nierówne udziały, które będą uwzględniać stopień, w którym każdy małżonek przyczynił się do powstania majątku. Wszystko zależne jest od okoliczności sprawy. Podział nieruchomości na dwie równe części jest możliwy, jeżeli nie jest krzywdzący dla jednego z małżonków.

Podział majątku może nastąpić poprzez:

  • zgodną umowę zawartą przez małżonków – wymagana jest tutaj forma aktu notarialnego;
  • orzeczenie sądu – okręgowego, w przypadku, kiedy nie opóźni to nadmiernie postępowania albo rejonowego w osobnym postępowaniu o podziale wspólnego majątku.

Sprawę tę można załatwić szybko, ale także może ona trwać przez długi czas – wszystko zależy od podejścia małżonków. Wspólne dogadanie się w ważnych kwestiach jest kluczem do sukcesu. Ta wskazówka dotyczy całego procesu rozwodowego – sprawdź, jak wziąć szybki rozwód.

Ile kosztuje podział majątku?

Od każdego wniosku o podział majątku pobierana jest stała opłata w wysokości tysiąca złotych. Jeżeli jednak małżonkowie wystosują zgodny projekt podziału majątku, opłata ta maleje do trzystu złotych. Warto zatem wszystkie sprawy związane z rozwodem załatwiać w miarę możliwości zgodnie. Dzięki temu wydatki będą mniejsze a sprawy mniej skomplikowane.  

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz