Materiał Partnera

Rozbiórka budynku zgodnie z prawem

Rozbiórka budynku zgodnie z prawem

Wielu inwestorów decyduje się na zakup działek z zabudowaniami. Zdarza się, że wiele z nich nie nadaje się do użytku. Dlatego przed przystąpieniem do własnej inwestycji niezbędne jest wyburzenie lub rozbiórka istniejących budynków. Zanim do tego dojdzie warto wiedzieć, że rozbiórka wymaga otrzymania stosownego pozwolenia. W niektórych przypadkach wystarczy zgłoszenie rozbiórki, ale to jest zależne od charakteru budynku.

Pierwszy krok przed rozbiórką

Przystąpienie do jakichkolwiek robót rozbiórkowych lub wyburzeniowych wymaga zgłoszenia do starostwa powiatowego. Dotyczy to szczególnie obiektów, które mają nie więcej niż osiem metrów wysokości i są usytuowane od granicy działki w odległości nie mniejszej niż połowa jego wysokości. Budynek przeznaczony do rozbiórki musi posiadać brak wpisu do rejestru zabytków i nie może podlegać ochronie konserwatorskiej. W momencie zgłoszenia o rozbiórce należy określić rodzaj i zakres planowanych robót rozbiórkowych. Do ich wykonania firma rozbiórkowa może przystąpić nie wcześniej niż 30 dni od daty nadania zgłoszenia. Warunkiem jest oczywiście brak sprzeciwu ze strony starostwa powiatowego.

W niektórych przypadkach starosta ma prawo nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków. Najczęściej w przypadku, kiedy prace rozbiórkowe mogłyby wpłynąć na warunki sanitarne, stan środowiska lub warunki wodne panujące w otoczeniu działki.

Kiedy niezbędne jest pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę budynku jest obowiązkowe w przypadku, kiedy mamy do czynienia z budynkami o powierzchni większej niż 25m2. Ich odległość od granicy działki musi być mniejsza niż połowa wysokości. W przypadku, jeśli obiekt budowalny ma więcej niż osiem metrów wysokości zawsze podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Wtedy nie liczy się nawet odległość od granicy działki. Aby uzyskać pozwolenie na wykonanie wyburzenia i rozbiórki inwestor musi dołączyć do wniosku zgodę właściciela budynku na rozbiórkę, szkic usytuowania obiektu, opis procedury prac rozbiórkowych oraz wskazanie procedur, które będą zapewniać bezpieczeństwo osobom pracujących przy rozbiórce.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz