Materiał Partnera

Rewolucyjne zmiany w ustawie o VAT od 1 września 2019 r.

Rewolucyjne zmiany w ustawie o VAT od 1 września 2019 r.

Począwszy od września 2019 r., w ciągu kilku miesięcy prawo podatkowe przejdzie wiele istotnych zmian. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i obrotu gospodarczego oraz uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług. W pierwszej kolejności pojawi się spójny i powszechnie dostępny rejestr podatników VAT. Prześledźmy, kiedy pojawią się kolejne zmiany.

Harmonogram zmian

Pomiędzy 1 września 2019 r. a 1 kwietnia 2020 r. ustawę o VAT czeka wiele rewolucyjnych zmian. „Są one następstwem uchwalenia trzech ustaw istotnie nowelizujących przepisy tej ustawy:
1) ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
2) ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
3) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” – informuje specjalista z Oficyny Wydawniczej Unimex.

Przepisy dwóch pierwszych spośród wymienionych ustaw zaczęły obowiązywać – co do zasady – od 1 września 2019 r., a część przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. zacznie obowiązywać:

- z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

- po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

- po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

- z dniem 1 listopada 2019 r.;

- z dniem 1 stycznia 2020 r.;

- z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Trzecia z wymienionych ustaw wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r., lecz z uwagi na obszerność oraz skomplikowany dla podatników charakter niektórych wprowadzonych zmian, również i w tym przypadku przesunięto co do części tych zmian moment ich obowiązywania, na 1 stycznia 2020 r. oraz na 1 kwietnia 2020 r.

Jakie zmiany obowiązują od września 2019 r.?

Istotną zmianą, jaka wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., jest stworzenie tzw. białej listy  podatników VAT. Dotychczas informacje dotyczące podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu nie dokonał rejestracji i podmiotów wykreślonych z rejestru podatników VAT oraz podmiotów, których rejestracja została przywrócona, znajdowały się w dwóch odrębnych wykazach. W wyniku przeprowadzonych zmian informacje te zostały połączone w jeden wykaz, rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT (czynni i zwolnieni). Stworzenie jednej bazy podatników ma na celu przyspieszenie wyszukiwania danych. Umożliwia sprawdzenie, jaki jest status podmiotu w konkretnym dniu, maksymalnie do 5 lat wstecz. Łatwiejsze weryfikowanie informacji o kontrahentach to nie tylko poprawne wystawianie faktur, ale także sprawdzanie rzetelności kontrahentów i ograniczenie ryzyka wplątania się w procedery zmierzające do wyłudzeń VAT. Nowelizacja to także dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców i sankcje przewidziane przez ustawodawcę za nierespektowanie danych znajdujących się w wykazie.

Nakładem Oficyny Wydawniczej Unimex w sierpniu 2019 r. ukazała się publikacja, zawierająca obszerne omówienie wprowadzonych i przyszłych zmian obejmujących podatek VAT. Książka dostępna w sprzedaży na stronie www.unimex.pl zawiera szczegółowe i przejrzyste informacje, a także ujednolicony na dzień 1 kwietnia 2020 r. tekst ustawy wraz z określeniem momentu wejścia w życie poszczególnych zmian.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz