Przyczyny rozwodów w Polsce

Przyczyny rozwodów w Polsce

Liczba rozwodów z roku na rok wzrasta. Coraz trudniej jest znaleźć kogoś, kto nie żyłby w separacji lub nie byłby rozwodnikiem. Zbyt pochopnie powzięta decyzja o ślubie lub wygasłe uczucia skutkują rozwodem. Jednak przyczyn rozstań wśród małżonków jest o wiele więcej. Przeczytaj, jakie są najczęstsze z nich. 

Najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce

Przyczyny rozwodu mogą być bardzo różne. Na rozstanie dwojga ludzi często składa się wiele czynników. Według statystyk GUS najczęstszą przyczyną rozwodów w 2016 roku była zdrada małżeńska. Inne najczęstsze przyczyny to:

 • nadużywanie alkoholu;
 • naganny stosunek do członków rodziny;
 • trudności mieszkaniowe;
 • nieporozumienia na tle finansowym;
 • niezgodność charakterów;
 • niedobór seksualny;
 • dłuższa nieobecność;
 • różnice światopoglądowe.

Wydaje się, że receptą na długotrwały związek są podobne cele życiowe. Ważne, aby partnerzy byli do siebie podobni. Mieli podobne priorytety oraz system wartości. Psychologowie, którzy zajmują się teorią rodziny twierdzą, że kluczem do sukcesu jest przede wszystkim umiejętność komunikacji. Dopasowanie psychologiczne, zaufanie, przyjaźń oraz wzajemny szacunek zwiększają szanse na trwały związek.

Ile rozwodów w Polsce?

Liczba rozwodów w Polsce jest duża. Małżeństwa w mieście rozpadają się częściej niż małżeństwa na wsiach. Na wsi rozwodem kończy się 22,7 procent małżeństw a w mieście jest to 44 procent. W 2016 roku rozwodem skończyło się 64 tysiące związków, a w przypadku 1,7 tysiąca małżeństw orzeczono separację. W ponad dwóch trzecich przypadkach powództwo o rozwód wniosła żona.

Do rozstania najczęściej dochodzi w związkach ze stażem pomiędzy pięć a dziewięć lat. Często rozwodem kończą się także małżeństwa osób z dużo dłuższym stażem, gdzie dzieci już zostały odchowane. Wtedy, jeżeli w małżeństwie układa się nie najlepiej, nie ma już poczucia, że dzieci są spoiwem związku i dla ich dobra trzeba kontynuować związek. Każdy zatem może pójść we własną stronę.

W Polsce wskaźnik rozwodów wynosi 27 procent. Nie jest to największy wskaźnik. Rozwody na świecie są bardzo częste – na ogół wskaźnik przekracza 50 procent. Największą liczbą małżeństw kończącą się rozwodami zaobserwować można w Belgii – wskaźnik 71 procent. Drugie niechlubne miejsce zajmuje Portugalia a trzecie Węgry.

Prawny punkt widzenia

Przyczyny rozwodów można podzielić na trzy grupy:

 • Zawinione – na przykład zdrada;
 • Niezawinione – może być to choroba psychiczna;
 • takie, które zależą od okoliczności.

Jeżeli chcemy, aby proces rozwodowy przebiegł sprawnie i szybko najlepiej jest porozumieć się między sobą oraz zrezygnować z orzekania o winie – sprawdź, jak uzyskać szybki rozwód.

Podczas procesu rozwodowego warto mieć profesjonalne wsparcie. Zatrudnienie adwokata jest świetnym pomysłem – specjalista pomoże w napisaniu pozwu rozwodowego oraz sprawi, że rozwód przebiegać będzie sprawnie.

Rozkład pożycia małżeńskiego jako warunek uzyskania rozwodu

Koniecznym warunkiem do uzyskania rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Nawet w przypadku, kiedy obie strony chcą się rozstać, a przesłanka ta nie została udowodniona, sąd może nie udzielić rozwodu.

Statystyki rozwodowe są niepokojące. W przeszłości o małżeństwie decydowała rodzina. Małżeństwa były zawierane pomiędzy ludźmi o podobnych statusach materialnych i podobnym systemie wartości. Dzisiaj na decyzję zawarcia małżeństwa mają wpływ przede wszystkim emocje. Niedopasowanie w kluczowych kwestiach może okazać się zabójcze dla związku. 

Oceń artykuł (2)
4.5
Komentarze
Dodaj komentarz