Materiał Partnera

Przewóz żywności w surowych kryteriach sanitarnych

Przewóz żywności w surowych kryteriach sanitarnych

Transport żywności jest bardzo ważnym elementem w branży spożywczej. Od jego prawidłowego przeprowadzenia zależy świeżość i jakość produktów, a co za tym idzie – zdrowie oraz zadowolenie konsumentów. Transport żywności wymusza zachowanie surowych kryteriów sanitarnych i bezwzględne przestrzeganie najwyższych standardów higieny. Restrykcyjne warunki transportu żywności zostały określone przez regulacje prawne. Przyjrzyjmy się dokładniej obowiązkom przewoźników żywności.

O czym należy pamiętać, transportując żywność?

Wszystkie firmy transportowe, zajmujące się przewozem żywności, mają obowiązek wdrożenia Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jego zasady pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego transportowanej żywności. System służy identyfikacji i oszacowaniu skali zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego towarów, bada jego jakość oraz prognozuje ryzyko wystąpienia zagrożeń na wszystkich etapach produkcji, dystrybucji oraz transportu żywności. System określa także konkretne metody profilaktyczne, które zmniejszają ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

O czym jeszcze muszą pamiętać przewoźnicy żywności? Większość produktów ma krótkie terminy przydatności do spożycia, dlatego jednym z najważniejszych czynników jest czas – transport produktów spożywczych powinien odbywać się możliwie jak najszybciej. Transport powinien mieć zapewnione najwyższe standardy jakości, a to wiąże się z przygotowaniem odpowiedniego sprzętu, warunków przewozu, ochroną przed zanieczyszczeniami, stałym nadzorem oraz zabezpieczeniem żywności przed uszkodzeniami. Wszelkie działania mające na celu dbanie o jakość przewożonych towarów muszą zostać udokumentowane.

Wykorzystywane środki transportu

Ze względu na zróżnicowanie produktów żywnościowych, które wymagają transportu, konieczny jest przemyślany wybór odpowiedniego środka transportu, a także opakowań dla żywności. W transporcie żywności, szczególnie gdy wymagane są surowe kryteria sanitarne, najczęściej wykorzystuje się transport drogowy – jest on mobilny i funkcjonalny, najtrafniej spełnia stawiane wymogi. Do transportowania żywności najczęściej wykorzystuje się chłodnie lub mroźnie, izotermy i cysterny. Bardzo istotne jest również prawidłowe oznakowanie komór transportowych oraz zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz higieny.

Regulacje prawne dotyczące transportu żywności

Każdy przewoźnik, który podejmuje się transportu żywności, musi stosować się do szeregu obowiązków narzuconych przepisami prawnymi. Najważniejszym z nich jest Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Oprócz niej, istnieje jeszcze wiele aktów prawnych – rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, umów, przepisów Inspekcji Weterynaryjnej czy Powiatowych Inspekcji Pracy – z którymi zapoznać muszą się osoby zajmujące się transportem żywności. Odpowiedzialne podejście przewoźnika ma realny wpływ na świeżość i zdatność produktów, a co za tym idzie, na zadowolenie konsumentów – powiedział pracownik firmy Trader, świadczącej usługi transportu żywności w surowych kryteriach sanitarnych. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz