Materiał Partnera

Podstawowe zasady projektowania instalacji kanalizacyjnych

Podstawowe zasady projektowania instalacji kanalizacyjnych

Uzbrojenie działki w dostęp do sieci wodnej oraz kanalizacyjnej to nie tylko czynnik decydujący o otrzymaniu pozwolenia na budowę, ale także o komforcie korzystania z danego obiektu. W zależności od danego projektu budowa kanalizacji będzie polegać tylko na doprowadzeniu przewodów do najbliższego podłączenia, ale może również wymagać większych nakładów finansowych lub stworzenia połączenia wspólnego z innymi nieruchomościami.

Umiejscowienie sieci kanalizacyjnej względem nieruchomości

Każda nieruchomość powinna mieć odrębne podłączenie do sieci kanalizacyjnej. W rzadkich wypadkach, kiedy wpływają na to względy techniczne oraz ekonomiczne dopuszcza się możliwość wybudowania jednego podłączenia dla kilku obiektów. Podczas projektowania sieci należy pamiętać o tym, piwnice mogą być skanalizowane poniżej maksymalnego poziomu ścieków w zewnętrznej sieci kanalizacyjnej tylko w przypadku, kiedy wyrazi na to zgodę przedsiębiorstwo eksploatujące sieć kanalizacyjną, podkreślają pracownicy firmy projektującej instalacje Instal-Bud.

Materiały do budowy sieci kanalizacyjnej

Coraz częściej w instalacjach stosuje się urządzenia wstępnego oczyszczania, co jest szczególnie ważne, kiedy ścieki nie odpowiadają warunkom opisanym w przepisach. Materiały wybrane do budowy instalacji powinny uwzględniać skład ścieków (np. czy składają się na nie tylko odpady bytowe, czy również woda deszczowa) oraz ich temperatura. Wykorzystuje się m.in. tworzywa PCV oraz rury żeliwne, które charakteryzują się odpornością na korozję, ale też gładkością, która pozwala na odpowiednią prędkość przepływu ścieków oraz zapobiega tworzeniu się zatorów.

Zewnętrzna część instalacji kanalizacyjnej

W zależności od projektu kanalizacji można zastosować instalacje oparte o szambo lub oczyszczalnię biologiczną. Są to tzw. instalacje kanalizacyjne zewnętrzne. W obu wypadkach są one oparte na żelbetowych zbiornikach, do których odprowadzane są nieczystości. W przypadku szamba musi być one regularnie opróżniane. Oczyszczalnie biologiczne są określane jako bardziej samoobsługowe, co pozwala na to, aby rzadziej wybierać osad gnilny, a oczyszczone ścieki zostają odprowadzone do gruntu. Ta druga forma odprowadzania nieczystości jest określana jako bardziej ekologiczna i przyjazna dla środowiska.
Opracowanie:
Kraśnik, Graniczna 147c
tel. 81 826 14 08
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz