Materiał Partnera

Podstawowe zadania tłumacza przysięgłego

Podstawowe zadania tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego, który zajmuje się realizacją specjalistycznych tłumaczeń. Wykonywane są one na potrzeby zarówno osób prywatnych, jak i różnych instytucji publicznych. Doskonałym przykładem jest przełożenie na język polski dokumentów samochodu nabytego poza granicami kraju. Warto dowiedzieć się, na czym polega praca tłumacza przysięgłego i jakie są jego zadania.

Jakie cechy powinien mieć tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły zajmuje się wykonywaniem przekładów z języka obcego na polski na potrzeby osób prywatnych i organów państwowych. Każde zadanie dokumentowane jest własną pieczęcią, która nadana jest przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumacz przysięgły wykonuje zawód zaufania publicznego. Dlatego też osoba taka musi wykazywać się odpowiedzialnością profesjonalizmem, samodzielnością. Wiedza, umiejętności, a także doświadczenie mają w tym przypadku wpływ na właściwy przekład ważnych dokumentów. Tłumacz przysięgły tłumaczy między innymi akty urodzenia, małżeństwa, zgony, umowy, testamenty, a także dokumenty finansowe, na przykład faktury – informuje specjalista reprezentujący firmę zajmującą się tłumaczeniami przysięgłymi prowadzoną przez Agnieszkę Banaszak i Grzegorza Banaszak.Jaka jest różnica między tłumaczem przysięgłym a tradycyjnym?

Tłumacz przysięgły poświadcza przełożony dokument lub uwierzytelnia imieniem i nazwiskiem. Specjalista wyposażony jest w pieczęć, na której umieszczone są dane osobowe, numer zawodu. Wskazany jest także język, którym się specjalizuje. W związku z tym za nierzetelne wykonaną pracę może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Co więcej, każdy klient, który poniósł straty w wyniku błędnego tłumaczenia, może ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu. 

Odpowiedzialność zawodowa tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły podlega odpowiedzialności w sytuacji błędnego wypełnienia swoich obowiązków. W takich okolicznościach wszczyna się postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Podczas procesu podejmuje się decyzję o formie kary. Może to być upomnienie, nagana lub zawieszenie w prawach do wykonywania zawodu. Zdarza się także, że dochodzi do pozbawienia prawa realizacji zadań zawodowych z możliwością przywrócenia uprawnień.

Opracowanie:
Zamość, Szymanowskiego 12
tel. 84 638 43 32
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz