Materiał Partnera

Podstawowe elementy ochrony elektronicznej

Podstawowe elementy ochrony elektronicznej

 Skuteczność ochrony mienia w dużej mierze zależy od jakości zastosowanych systemów ochrony elektronicznej. Składają się one zazwyczaj z kilku głównych elementów.

Telewizji przemysłowa

Termin „telewizja przemysłowa” jest sformułowaniem dość potocznym – w języku angielskim nazywa się go skrótem CCTV, czyli Closed Circuit Television, w dosłownym tłumaczeniu oznaczającym „telewizję w układzie zamkniętym”.

- Jest to system służący do monitorowania danego obszaru, np. posesji bądź pomieszczeń wewnętrznych danego obiektu, spotykany w dzisiejszych czasach bardzo powszechnie – wyjaśnia przedstawiciel firmy Ochrona GOT - najczęściej stanowi on jeden z głównych systemów ochrony zakładów przemysłowych, centrów handlowych, biurowców, sklepów oraz ważnych punktów komunikacyjnych.

Aby system CCTV mógł działać sprawnie, w jego skład powinny wchodzić:

  • Kamery – czyli oczy całego systemu, odpowiedzialne za rejestrację obrazu na danym terenie, a następnie przesyłanie go do rejestratora. Poszczególne modele kamer różnią się między sobą pod względem parametrów technicznych, m.in. rozdzielczości, częstotliwości odświeżania czy dodatkowego wyposażenia, jednak konstrukcyjnie są bardzo podobne do innych urządzeń do rejestracji obrazu, jakie wykorzystujemy na co dzień.
  • Rejestrator – to mózg systemu CCTV, który zbiera informacje o obrazie ze wszystkich podłączonych do niego kamer, a następnie przetwarza je na obraz widzialny na ekranie monitora, przy którym pracuje operator systemu. Dodatkowo rejestratory zapisują nagrania, co umożliwia ich późniejszą analizę.
  • Okablowanie i wyposażenie dodatkowe – do połączenia elementów systemu używa się zwykle kabli miedzianych lub światłowodów. Na rynku dostępne są również systemy bezprzewodowe, łączone za pomocą sieci Wi-Fi.

Kontrola dostępu

Bezpieczeństwo obiektów zależy w dużej mierze od tego, kto może dostać się na ich teren. W celu ograniczenia dostępu osobom niepowołanym do danych pomieszczeń można zatrudnić pracowników pilnujących wejść, dużo skuteczniejszym i tańszym rozwiązaniem są jednak systemy ACC, czyli kontroli dostępu. Są to urządzenia, które umożliwiają otwarcie drzwi do pomieszczenia wyłącznie pod przejściu procedury weryfikacyjnej, np. użycia karty magnetycznej bądź wpisania kodu dostępu.

Systemy alarmowe

Alarmy to urządzenia służące do informowania o pojawieniu się zagrożenia na chronionym terenie – głównie nieautoryzowanego wejścia na posesję lub do budynku, bądź też zaprószenia ognia. Podstawowym elementem systemu alarmowego są czujniki, reagujące na konkretne sygnały z otoczenia, np. ruch bądź wzrost temperatury. Informacje o wykrytym zagrożeniu kierowane są do personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i odpowiednich służb, np. policji i straży pożarnej.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz