Materiał Partnera

Planowane zmiany w podatku VAT w 2017 roku

Planowane zmiany w podatku VAT w 2017 roku

1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie kolejne zmiany prawne dotyczące podatku VAT. Większość z nich ma związek z koniecznością dostosowania przepisów do dyrektyw Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE, przy okazji jednak wprowadzone zostają też inne regulacje. Wszystko to zaś ma na celu zasadniczo uszczelnienie systemu rozliczeń i zredukowanie możliwości wyłudzenia podatku VAT.

Nie wszystkie zmiany takie złe

Niektóre zmiany w prawie podatkowym mogą być postrzegane korzystnie. Na przykład te dotyczące tak zwanych małych jednostek, czyli takich przedsiębiorstw, które nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech następujących progów: 50 zatrudnionych osób, 17 mln zł sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 34 mln zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. Jednostki takie mogą teraz określać koszt wytworzenia produktu bez konieczności analizy stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych.

Możliwość przeniesienia dowodów księgowych  na informatyczne nośniki danych jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego to z kolei zmiana obniżająca koszty przechowywania tego typu informacji w przypadku wszystkich podmiotów. Już tylko jednak jednostki sektora finansów (obok jednostek samorządu terytorialnego i gospodarczych) skorzystają na możliwości zastosowania uproszczonych zasad, jeśli chodzi o ewidencję umów leasingu.

Wśród zmian innego typu wyróżnić można chociażby tę  poszerzającą katalog towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Dołączają do niego m.in. złoto o próbie mniejszej niż 0,325, srebro i platyna, a także niektóre usługi budowlane i procesory. – Jeśli chodzi o procesory, to wprowadzony zostaje wynoszący 20 tys. zł limit kwotowy na związane z nimi transakcje – dodaje przedstawiciel biura rachunkowego Micash z Wadowic.

Mnogość zagadnień

Z kolei w przypadku transakcji, których przedmiotem są dyski twarde HDD, dyski SSD albo folia typu stretch, zarówno nabywca, jak i sprzedawca objęci zostają solidarną odpowiedzialnością. Poza tym rośnie stawka VAT na niektóre produkty medyczne. Niektóre podmioty od teraz będą musiały składać deklaracje VAT wyłącznie drogą elektroniczną, a inne nie będą mogły się już rozliczać kwartalnie. Zakupy powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką przestaną mieć charakter kosztu. Do tego wszystkiego pojawiają się zmiany dotyczące zakresu weryfikacji zasadności zwrotu VAT, procesu rejestracji oraz wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT i wreszcie zmiany dotyczące sankcji podatkowych.

W razie pytań – lepiej pytać

Wprowadzonych zmian jest wiele i niniejszy artykuł nie jest w stanie szczegółowo omówić każdej z nich. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej zwrócić się do profesjonalnego biura rachunkowego, gdzie dowiemy się, które nowelizacje nas dotykają i w jaki sposób. Dzięki temu będziemy w stanie uniknąć wielu rozmaitych nieprzyjemności związanych z ewentualną niewiedzą w zakresie zmiany przepisów.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz