PIT-36. Jak rozliczyć PIT?

PIT-36. Jak rozliczyć PIT?

PIT-36 jest przeznaczony dla osób, które rozliczają działalność gospodarczą lub pracę za granicą. Sprawdź, jak złożyć rozliczenie PIT i nie przegap terminu, do którego w tym roku należy dostarczyć zeznanie podatkowe.

Rozliczenie PIT – dla kogo PIT-36?

Formularz PIT-36 wybierają osoby, które w danym roku podatkowym prowadziły:

  • pozarolniczą działalność gospodarczą, która jest opodatkowana na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej
  • działy specjalne produkcji rolnej, które są opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Poza tym formularz PIT-36 wybiorą również podatnicy, którzy uzyskali przychody:

  • z umów najmu i dzierżawy opodatkowanych na zasadach ogólnych
  • z odpłatnego zbycia rzeczy
  • ze źródeł przychodów w kraju, do których są zobowiązani płacić zaliczki na podatek
  • ze źródeł przychodów za granicą
  • z innych źródeł, od których zarówno płatnik, jak i podatnik nie byli zobowiązani odprowadzać zaliczek.

Formularz PIT-36 jest przeznaczony nie tylko dla osób rozliczających się indywidualnie, ale także łącznie – z dochodami małżonka oraz osób, które samotnie wychowują dzieci. W przypadku jeśli podatnicy chcą łącznie opodatkowywać dochody małżonków, co najmniej jeden z małżonków musi spełniać wcześniej wymienione warunki.

Łączne rozliczenie PIT przez małżonków

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów mogą złożyć osoby, które spełniają określone warunki – są w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i przez ten czas istnieje między nimi wspólność majątkowa. Błędem jest zdecydowanie się na łączne rozliczenie PIT, jeśli do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku podażowym lub zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli które rozliczają się w formie karty podatkowej czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wniosek o łączne opodatkowanie może być przekazany przez jednego z małżonków. Jeśli małżonkowie wychowują dzieci, które nie są jeszcze pełnoletnie, są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody swoich dzieci. Jeżeli rozliczasz się z małżonkiem indywidualnie, dochody dziecka dolicza się po połowie do dochodu każdego małżonka.

Rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

PIT-36 jako osoba samotnie wychowująca dziecko może złożyć rodzic lub opiekun prawny, niezależnie czy nie pozostawał nigdy w związku małżeńskim, jest wdowcem, po rozwodzie lub w separacji. O taki wniosek mogą ubiegać się również osoby, które nadal są w związku małżeńskim, ale małżonek został pozbawiony prawa do sprawowania opieki lub odbywa karę w więzieniu.

Jeśli samotnie wychowujesz dziecko małoletnie lub otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną lub nie ukończyło jeszcze 25 roku życia, ale nadal się uczy i nie uzyskało określonych dochodów, możesz wystąpić o takie opodatkowanie. Należy pamiętać, że pełnoletnie dziecko ma obowiązek samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe o dochodach, które zostały osiągnięte od dnia uzyskania pełnoletności.

Do kiedy PIT? Termin składania deklaracji

Zeznanie możesz wysłać lub złożyć w swoim urzędzie skarbowym osobiście. Istnieje także możliwość przesłania PIT przez internet bez potrzeby potwierdzania podpisem elektronicznym. Warto pamiętać, że za datę złożenia zeznania nadanego na poczcie, uznaje się datę stempla pocztowego. Jeśli masz wątpliwości, w prawidłowym rozliczaniu deklaracji podatkowych pomoże biuro rachunkowe. Zeznanie należy złożyć do 30 kwietnia.

Źródło: Ministerstwo Finansów: Broszura informacyjna do zeznania PIT-36

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz