Okres ochronny przed emeryturą

Okres ochronny przed emeryturą

Pracownik, który znajduje się w okresie przedemerytalnym, nabywa prawa, które chronią go przed zwolnieniem. Pracodawca nie może zwolnić takiego pracownika, ale może zmienić warunki zatrudnienia. Przeczytaj, z czym wiąże się ochrona przedemerytalna. Dowiedz się, kiedy zasady pracy mogą ulec zmianie. Poznaj wyjątkowe sytuacje, w których może dojść do zwolnienia.

Czym jest ochrona przedemerytalna?

Jeżeli do emerytury zostało ci mniej niż cztery lata, jako pracownik podlegasz ochronie. Kodeks pracy gwarantuje ciągłość zatrudnienia pracownikom w okresie przedemerytalnym. Należy pamiętać, że ochrona ta obejmuje osoby, które mają umowę o pracę. Niezależnie, czy jest to umowa próbna, na czas określony czy nieokreślony.  Nie istotne jest także czy umowa to pełen etat, czy pół etatu.

Istnieją sytuacje, w których pracownik nie może skorzystać z ochrony przedemerytalnej. Dzieje się tak w przypadku kiedy:

  • pracownik uzyskał prawo do renty na skutek niezdolności do pracy;
  • jeżeli istnieją podstawy do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika;
  • została ogłoszona upadłość albo likwidacja zakładu.

W razie wątpliwości zawsze warto zwrócić się do specjalisty. Adwokat  podpowie jak poradzić sobie w trudnej sytuacji czy zbuntować się przed nieuczciwym pracodawcą. Jeżeli powstają nadużycia, należy dochodzić swoich praw.

Często zdarzają się sytuacje, w których pracownicy zostają  zwolnieni przez pracodawcę na kilka miesięcy przed okresem ochronnym. W takich przypadkach zatrudniony niewiele może zrobić, a jego pracodawca ma prawo rozwiązać zawartą z nim umowę. Należy pamiętać jednak, że w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, nie można wypowiedzieć stosunku pracy, bez podania konkretnej przyczyny.

Według kodeksu podstawą do wypowiedzenia umowy zatrudnionemu na czas nieokreślony nie może być osiągnięcie przez pracownika prawa do przejścia na emeryturę. Mamy prawo do emerytury, ale nie jest to nasz obowiązek – warto o tym wiedzieć.

Obniżenie wieku emerytalnego

W 2017 roku wiek emerytalny został obniżony – dla kobiet wynosi on 60 lat a dla mężczyzn 65. Spowodowało to, że osoby w wieku przedemerytalnym są zmuszone skorzystać z przepisów przejściowych. Pozwalają one na skorzystanie z ochrony również wtedy, gdy pracownik  osiągnie wiek emerytalny – już obniżony.

Pamiętaj, że w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego, nabierasz prawo do emerytury. Ustalenie tego prawa następuje na wniosek ubezpieczonego – sprawdź, kiedy należy złożyć wniosek o emeryturę.

Czy pracodawca może zmienić warunki pracy osobie, która jest chroniona?

W sytuacji, w której w firmie ogłoszona zostaje restrukturyzacja lub reorganizacja, pracodawca ma prawo wypowiedzieć obecne warunki płacy oraz pracy. Możliwe jest obniżenie pensji i przeniesienie na inne stanowisko.

W takich przypadkach stosuje się wypowiedzenie zmieniające – nowe warunki proponuje się pracownikowi na piśmie. Jest to umowa, w której zazwyczaj warunki zmieniają się na mniej korzystne dla pracownika. Warunki te powinny być skonkretyzowane, a nie ogólnikowe.

Pracodawca może zmienić warunki pracy, kiedy pracownik nie jest już w stanie dalej wykonywać swoich obowiązków – musi być to potwierdzone orzeczeniem lekarskim lub też w przypadku utraty uprawnień do wykonywania swojej pracy.

Jeżeli konsekwencją zmiany warunków zatrudnienia jest obniżenie pensji chronionego pracownika, to do końca okresu ochronnego pracownik musi otrzymywać dodatek wyrównawczy.

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz