Materiał Partnera

Odrzucanie spadku – jak tego dokonać?

Odrzucanie spadku – jak tego dokonać?

Obecnie często dochodzi po otwarciu spadku, co jest związane ze śmiercią spadkodawcy, do chęci jego odrzucenia przez jednego spadkobiercę bądź wszystkie uprawnione osoby. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne w przypadku, kiedy to spadek obciążony jest w dużym stopniu długami, a także wtedy, kiedy na jego całość składają się różne zobowiązania finansowe. Dowiedz się, co zrobić w takiej sytuacji, aby prawnie zrzec się przyjęcia spadku.

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku może nastąpić nie tylko po śmierci spadkodawcy, ale także za jego życia. Jeśli jesteśmy świadomi tego, że np. nasi rodzice posiadają spore zobowiązania finansowe, w formie kredytów, pożyczek, czy nawet tytułów egzekucji komorniczej, warto zabezpieczyć się, sporządzając notarialny akt zrzeczenia się dziedziczenia. Wtedy należy sporządzić u notariusza umowę między spadkodawcą a spadkobiercą. Po jej prawnym poświadczeniu spadkobierca nie jest włączany w proces ustawowego przyznawania spadku po śmierci spadkodawcy. Warto zaznaczyć, że zrzeczenie się dziedziczenia, co do zasady, obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że w umowie inaczej postanowiono. Zstępnymi są dzieci zrzekającego się, jego wnuki, prawnuki itd.

Jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku, jak już wspomniano, dokonuje się po śmierci spadkodawcy. Spadkobierca ma sześć miesięcy od chwili kiedy dowiedział się o tym, że dziedziczy po spadkodawcy spadek, czy to na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego czy testamentu, na to, aby wykonać odpowiednie czynności prawne, skutkujące pozbawieniem siebie możliwości przyjęcia spadku. Ważne przy tym jest to, że jego odrzucenie skutkuje tym, że przypadający mu udział spadkowy, będzie podlegał dziedziczeniu przez jego zstępnych w przypadku dziedziczenia ustawowego lub pozostałych spadkobierców ustawowych spadkodawcy w przypadku dziedziczenia z testamentu gdy spadkodawca tak postanowił w testamencie. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że określona część odrzuconego spadku, zostanie podzielona na pozostałe osoby dziedziczące.

Wracając do sposobów odrzucenia spadku, istnieją obecnie dwie drogi. Pierwsza związana jest ze złożeniem odpowiedniego oświadczenia przed sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby, która odrzuca spadek. Drugie rozwiązanie, to podjęcie współpracy z notariuszem, wyspecjalizowanym w prawie spadkowym – przykładem może być warszawska Kancelaria notarialna Łukasza Górskiego. Warto przy tym jednak pamiętać o tym, że takowe oświadczenie jest nieodwołalne (wyjątkiem jest sporządzenie dokumentu pod wpływem błędu).

Co powinno zawierać oświadczenie o odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku, sporządzone u notariusza, powinno zawierać między innymi: dane personalne spadkodawcy, datę i miejsce śmierci spadkodawcy, ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, tytuł powołania do spadku, treść oświadczenia o odrzucenie spadku, oświadczenie o kręgu spadkobierców (jeśli posiada się wiedzę na ten temat), a także dane personalne odrzucającego spadek, oraz przy jego składaniu powinny zostać okazane odpis aktu zgonu, czy też orzeczenie sądowe o uznaniu spadkodawcy za zmarłego.

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz