Materiał Partnera

Oczyszczalnie ścieków dla zajazdów. Dlaczego warto się nimi zainteresować?

Oczyszczalnie ścieków dla zajazdów. Dlaczego warto się nimi zainteresować?

Przy projektowaniu i konstruowaniu oczyszczalni przemysłowych do każdego przypadku warto podejść indywidualnie. Firmy, które zajmują się produkcją oczyszczalni biologicznych mają w swojej ofercie oczyszczalnie ścieków do hoteli, punktów gastronomicznych, szkół i przedszkoli, hal i magazynów, stacji benzynowych, a nawet zajazdów. Dlaczego warto bliżej przyjrzeć się oczyszczalniom ścieków do zajazdów?

Oczyszczalnia odpowiednia do obiektu – zajazdy, karczmy

Z racji charakteru prowadzonej działalności zajazdy i karczmy z założenia produkują ścieki przez cały dzień. Jak mówi nam przedstawiciel firma „EKO-BIO Oczyszczalnie” z Łodzi, warto szukać ofert odpowiednich do danego obiektu. Firma, która wspiera nas przy tworzeniu tego artykułu, ma w swojej ofercie oczyszczalnie dedykowane dla obiektów do przerobu poniżej 7m3 oraz oczyszczalnie dedykowane dla obiektów przerobu poniżej 7m3. Te oczyszczalnie dla zajazdów wykonane są zgodnie ze sprawdzoną technologią komór połączonych. Wykorzystywany jest tu proces denitryfikacji i nitryfikacji. Denitryfikacja to reakcja chemiczna, która polega na redukcji azotanów do azotu. Nitryfikacja natomiast to proces utleniania amoniaku oraz soli amonowych prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne, inaczej bakterie tlenowe. Do produkcji zbiorników jest wykorzystywana żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym. Zapewnia to wysoką wytrzymałość, którą potwierdza wieloletnia gwarancja.

Opis zbiornika oczyszczalni ścieków dla zajazdów

Dwa zbiorniki oczyszczalni są połączone szeregowo. Oczyszczalnia służy oczywiście do unieszkodliwiania ścieków socjalno-bytowych. Woda już oczyszczona to woda o II klasie czystości. Woda tej klasy czystości może trafiać do cieków wodnych, czy wód gruntowych; teoretycznie może być nawet wykorzystywana jako źródło zaopatrzenia w wodę hodowli zwierząt, czy do hodowli ryb. Sekcja denitryfikacji pełni tu rolę osadnika gnilnego. To właśnie w nim następuje separacja tłuszczów, a także oddzielenie części stałych, które są zawarte w ściekach. Ścieki trafiają następnie do sekcji nitryfikacji, nazywanej inaczej reaktorem biologicznym. To w sekcji nitryfikacji następuje dalszy, tlenowy proces oczyszczania ścieków. W oczyszczalni znajduje się także sekcja osadu wtórnego. Odbiornikiem unieszkodliwionych już ścieków może być ciek wodny, grunt (drenaż rozsączający, studnia chłonna), czy rów melioracyjny. Na koniec warto wspomnieć, że do każdego projektu oczyszczalni ścieków dla zajazdów, firmy, które zajmują się ich sprzedażą, podchodzą indywidualnie, wszak wszystkie one działają podobnie.

Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz