Materiał Partnera

Obsługa firmy transportowej w zakresie dokumentów GIDT

Obsługa firmy transportowej w zakresie dokumentów GIDT

Jednym z najważniejszych dokumentów przy prowadzeniu transportu międzynarodowego jest licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy lub osób. Jest ona wydawana przez GITD, czyli Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który zlokalizowany jest w Warszawie. Dla wielu przedsiębiorców formalności te mogą być uciążliwe, dlatego warto korzystać z usług profesjonalnej obsługi w GITD.

Kiedy potrzebna jest licencja transportowa?

Działalność gospodarcza, obejmująca zarobkowy przewóz  towarów lub osób może być prowadzona jedynie na podstawie licencji transportowej bez względu na to, czy do świadczenia tych usług wykorzystywany jest bus, autokar czy samochód ciężarowy. Jedynym wyjątkiem jest tu przewóz osób nie w ramach działalności zarobkowej, ale na przykład w celach dowiezienia pracowników na miejsce pracy.

Do wniosku o wydanie licencji wspólnotowej dołączyć należy między innymi:

  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem;
  • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych;
  • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej;
  • oświadczenie dotyczące kierowców;
  • oświadczenie o niekaralności;
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego;
  •  wykaz pojazdów;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu lub wypisów z tej licencji;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej w postaci 9 tysięcy euro na pierwszy pojazd i 5 tysięcy euro na każdy kolejny.

W zależności od zakresu prowadzonej działalności firma transportowa może starać się i uzyskać licencję na transport międzynarodowy. Aby licencja została wydana, przedsiębiorca musi postarać się minimum o jeden wypis z licencji – ilość wypisów odpowiada ilości pracujących pojazdów. Podobnie do GITD zgłaszane muszą być wszelkie zmiany taboru takie jak: zmiana numerów rejestracyjnych, zmiana prawa dysponowania pojazdem, wymiany pojazdu samochodowego. Formalności jest tu wiele, a trzeba pamiętać o ich dopełnianiu na bieżąco, dlatego atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu firm transportowych jest korzystanie z profesjonalnej obsługi w GITD oferowanej przez Giganum. To rozwiązanie tym bardziej korzystne, że licencje transportowe wydawane są jedynie na określony czas i wymagają regularnego odnawiania, by zapewnić ciągłość prowadzonej działalności. Firma Giganum pomoże z wszelkimi formalnościami oraz we właściwym skompletowaniu niezbędnych dokumentów.

Kogo dotyczy świadectwo kierowcy?

Licencja transportowa to nie jedyny dokument, który umożliwia firmie transportowej prowadzenie swojej działalności. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się międzynarodowym przewozem rzeczy konieczne może być uzyskanie świadectwa kierowcy. Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest ono tym samym, co świadectwo kwalifikacji zawodowej. O świadectwo kierowcy musimy zwrócić się do GITD w sytuacji, gdy zatrudniamy kierowców spoza terenu Unii Europejskiej.

Wraz z wnioskiem o wystawienie tego dokumentu złożyć należy również kopie opinii lekarskiej i psychologicznej, świadectwa kwalifikacji zawodowej, prawa jazdy, a także stron paszportu identyfikujących daną osobę. Ponadto potrzebne będą kopia ubezpieczenia społecznego oraz dowód legalnego zatrudnienia. Do wniosku należy dołączyć również potwierdzenie opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

Opracowanie:
Warszawa, Zachariasza 2/4 lok. 49
tel. 730 159 434
Oceń artykuł (3)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz