Materiał Partnera

Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem
Wszelkiego rodzaju toczenie, frezowaniem, wiercenie, szlifowanie itp. są sposobami obróbki skrawaniem. Za każdym razem, gdy widzimy wyżłobienia w materiałach, typu metal, drewno, czy różnych tworzywach sztucznych, możemy być pewni, że zostało ono wykonane za pomocą  któregoś z powyższych sposobów obróbki. Mają one na celu nadanie konkretnego kształtu elementom.

Czym jest obróbka skrawaniem?

Obróbka skrawaniem polega na nadawaniu elementom z różnych tworzyw konkretnego kształtu, rozmiaru i funkcjonalności, za pomocą skrawania. Skrawaniem nazywa się sukcesywne usuwanie warstw materiału, za pomocą narzędzi takich jak frezarka, czy tokarka. Wyróżnić można trzy etapy obróbki materiałów. Są to:

  • Obróbka wstępna
  • Obróbka kształtująca
  • Obróbka wykończeniowa

Pierwszy etap polega na początkowym usunięciu warstwy wierzchniej elementu poddawanego skrawaniu. Część druga ma na celu nadanie temu elementowi odpowiedniego kształtu. Ostatni etap obróbki polega na odpowiednim wykończeniu prac, poprzez precyzyjne nadanie wymiarów, kształtów oraz gładkiej powierzchni przedmiotowi obróbki. Obróbką skrawaniem zajmować mogą się jedynie wyszkoleni specjaliści. Osoby nieznające się na obsłudze tego typu maszyn powinny prace z tym związane zlecać firmom zewnętrznym. Usługę obróbki skrawaniem oferuje firma PPHU Seweryn. Skorzystać z ich usług mogą nie tylko przedsiębiorstwa, ale także osoby prywatne.

Rodzaje obróbki skrawaniem

Obróbka skrawaniem jest pojęciem, które kryje w sobie wiele rodzajów obróbki materiałów. Należy do nich między innymi toczenie. Dotyczy ono obróbki elementów walcowych, stożkowych oraz kulistych. Podczas gdy element toczony wykonuje ruch obrotowy, nóż tokarski przesuwa się równolegle do osi obrotu, obrabianego przedmiotu. Nóż może także przesuwać się prostopadle albo na oba te sposoby równocześnie. Wyróżnić można także wiercenie. Polega ono na obrocie wiertła, które w ten sposób zatapiając się w materiale, tworzy otwór. Kolejnym sposobem obróbki skrawaniem jest frezowanie, które polega na sukcesywnym usuwaniu wierzchniej warstwy elementów poddawanych obróbce. Frezowanie wykonywane jest  za pomocą frezarki, której podstawowym elementem jest frez. Wykonuje on ruch obrotowy, podczas gdy frezowany element przesuwa się prostoliniowo. Następnym sposebem obróbki materiałów jest szlifowanie. Odbywa się ono za pomocą ściernicy, która ruchem obrotowym wygładza powierzchnię szlifowanego materiału. Wyróżnić można szlifowanie czołowe, obwodowe, wgłębne, zgrubne i gładzące. Jest to zaledwie część sposobów, w jakie można przeprowadzić obróbkę skrawaniem.

Opracowanie:
Burkatów 28
tel. 74 853 42 15
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz