Materiał Partnera

Obowiązkowe szkolenia BHP – jak je zorganizować?

Obowiązkowe szkolenia BHP – jak je zorganizować?

Nowy pracownik nie może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków, zanim nie przejdzie wstępnego szkolenia BHP. Jak powinno przebiegać takie szkolenie, na czym polega i jak je zorganizować? Coraz częściej o organizację szkoleń BHP przedsiębiorcy proszą firmy zewnętrzne. To dobre i wygodne rozwiązanie, które gwarantuje, że szkolenia zostaną poprowadzone profesjonalnie.

Wstępne szkolenie BHP

Szkolenia BHP dzieli się na wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne jest bardzo ważne – bez niego pracownik nie może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków. Takie szkolenie ma dostarczyć mu podstawową wiedzę i umiejętności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Na tego typu szkoleniu pracownik poznaje także zagrożenia związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Podstawowy kurs BHP obejmuje zatem instruktaż ogólny oraz tak zwany instruktaż stanowiskowy – dostosowany do konkretnych zadań. Profesjonalnym prowadzeniem szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zajmuje się przedsiębiorstwo Jul-Mat. Słota Grzegorz.

Szkolenie na stanowisku pracy

Najważniejszym elementem szkolenia wstępnego BHP jest instruktaż stanowiskowy, który odbywa się w przyszłym miejscu pracy nowo zatrudnionej osoby. Instruktor wraz z pracownikiem udają się na jego stanowisko. Tam pracownik szczegółowo zapoznaje się z zagrożeniami, które czyhają na niego w miejscu pracy, oraz uczy się, co zrobić, by się przed nimi chronić. Szkolenie stanowiskowe obejmuje rozmowę wstępną, podczas której szkoleniowiec przedstawia najważniejsze informacje pracownikowi. Kolejny krok to zaprezentowanie prawidłowego wykonywania czynności na danym stanowisku. Następnie pracownik próbnie wykonuje konkretne czynności pod okiem instruktora. Wtedy jest też czas na ewentualne korygowanie błędów. Po zakończeniu instruktażu prowadzący szkolenie powinien sprawdzić wiedzę i umiejętności pracownika. Zakres i czas trwania szkolenia zalezą od tego, na jakim stanowisku ma pracować osoba biorąca w nim udział.

Ważne formalności

Pamiętajmy, że przeprowadzenie szkolenia BHP musi zostać odpowiednio udokumentowane. Pracownik powinien pisemnie potwierdzić odbycie szkolenia. Taki dokument musi trafić do akt. W oświadczeniu odbycia szkolenia stanowiskowego musi znaleźć się imię i nazwisko pracownika oraz czas i miejsce odbycia szkolenia. Ponadto w aktach pracownika powinniśmy zamieści kartę szkolenia wstępnego. Te dokumenty będą nam potrzebne w razie ewentualnej kontroli, dlatego należy o nich pamiętać.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz