Materiał Partnera

Niezbędne informacje o mapach do celów projektowych

Niezbędne informacje o mapach do celów projektowych

Usługi geodezyjne to bardzo szeroko rozwinięta dziedzina, jeśli chodzi o różnego rodzaju pomiary związane z budownictwem. Jedną ze spraw, o której należy pamiętać przy planowaniu stawiania budynku, jest wykonanie tak zwanej mapy do celów projektowych. Sprawdźmy zatem wszystkie najpotrzebniejsze informacje, jeśli chodzi o tworzenie map do celów projektowych.

Czym jest mapa do celów projektowych?

Pod pojęciem mapy do celów projektowych kryje się rodzaj mapy geodezyjnej, która została wykonana na podstawie danych z mapy zasadniczej, czyli specjalnego opracowania kartograficznego. Na tego rodzaju mapie oznaczony jest pełen obszar, którego dotyczy dana inwestycja w promieniu minimum 30 metrów (plus ewentualne strefy ochronne).

Kto zajmuje się wykonaniem mapy do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych wykonać może tylko i wyłącznie doświadczona osoba posiadająca do tego odpowiednie uprawnienia, czyli geodeta. Poza samymi uprawnieniami (określonymi w jednym z artykułów ustawy o Prawie geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 roku.) dobry geodeta powinien także posiadać takie cechy jak cierpliwość, a także dokładność oraz zdolności matematyczne, ponieważ podczas jego prac często należy wykonywać wiele obliczeń.

Co powinno znaleźć się na mapie do celów projektowych?

Każda profesjonalnie wykonana mapa do celów projektowych powinna zawierać wiele informacji takich jak:

  • Informacje dotyczące podziemnej infrastruktury (liniowe oraz punktowe).

  • Linie dotyczące rozgraniczenia terenu o różnym przeznaczeniu takie jak na przykład osie ulic czy linie zabudowy, jeśli takowe znajdują się w planie zagospodarowania przestrzennego.

  • Określenie miejsca w których znajduje się wysoka zieleń (ze szczególnym naciskiem na pomniki przyrody).

  • Określenie miejsca innych obiektów wraz ze szczegółami wskazanymi przez projektanta.

  • Wytyczenie własności działek a także nieruchomości (znajdują się one w treści mapy zasadniczej).

Jaką skalę powinna mieć mapa do celów projektowych?

Jeśli chodzi o skalę takiego rodzaju mapy, to musi ona być odpowiednio przystosowana do wielkości a także rodzaju obiektów budowlanych, dlatego też podzielić te skale można w następujący sposób:

  • Skala 1:500 - Jest to skala przeznaczona dla działek budowlanych.

  • Skala 1:1000 - Taka wielkość skali powinna znajdować się na mapie dotyczącej obiektów budowlanych a także podległych im terenów w zakresie przemysłowym.

  • Skala 1:2000 - Tego typu skala dotyczy obszaru, na którym znajdują się oddalone od siebie obiekty budowlane a także obiekty liniowe.

Komu zlecić wykonanie mapy do celów projektowych?

Wykonanie map do celów projektowych, jak już wcześniej wspomnieliśmy, leży w obrębie prac geodety, dlatego też warto w tym celu zgłosić się do firmy Geocentr Sp. z o.o., której pracownicy zajmują się usługami z zakresu geodezji oraz kartografii.

Opracowanie:
Człuchów, Stefana Batorego 2A
tel. 59 834 32 13
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz