Materiał Partnera

Najważniejsze elementy sieci kanalizacyjnej – przepompownia wody oraz ścieków

Najważniejsze elementy sieci kanalizacyjnej – przepompownia wody oraz ścieków

Podstawowymi zadaniami systemu wodno-kanalizacyjnego są dostarczanie do budynków wody zdatnej do picia, a także odprowadzanie wszelkich nieczystości sanitarnych z domów, firm, fabryk oraz nadmiaru opadów z ulic. To instalacja składająca się przede wszystkim z zespołu rur wraz z kolektorami. W większości przypadku systemy te działają grawitacyjnie, jednak w przypadku układu ciśnieniowego konieczne jest zamontowanie przepompowni wody oraz ścieków.

Jak działa przepompownia?

Głównym zadaniem tego typu mechanizmu jest podnoszenie poziomu ścieków lub wody z niższego na wyższy. Potrzebny jest zbiornik, w którym gromadzone są ścieki, a także agregaty pompowe. Za pomocą przetworzonej energii elektrycznej na pracę mechaniczną przetaczają substancję. Pompa musi być odpowiednio dobrana do systemu działania, aby jej funkcjonowanie było wydajne, dlatego najlepiej przy montażu skonsultować się z fachowcami, chociażby z firmy hydraulicznej Apka w miejscowości Siła. W odróżnieniu od przepompowni wody, ścieki mają niejednorodną konsystencję, co wymaga zastosowania odpowiednich elementów, które będą rozdrabniać wszelkie zanieczyszczenia przed ich napływem do urządzenia. Na montaż przepompowni mają wpływ:

  • parametry tłoczenia,
  • separacja lub brak separacji skratek,
  • bezpieczeństwo obsługi,
  • metoda osadzenia obiektu.

Instalacje te są stosowane w sieciach wodno-kanalizacyjnych, w których ścieki wymagają transportu na duże odległości.

Z kolei przepompownie wody najczęściej są instalowane w stacjach uzdatniania wody, które umożliwiają dostarczenie czystej cieczy do kranów we wszelkich budynkach użytkowanych przez ludzi.

Eksploatacja przepompowni

To miejsce, które charakteryzuje intensywna i nieprzerwana praca. Mimo precyzyjnego montażu i solidnych materiałów naturalnym jest, że poszczególne elementy układu podlegają zużyciu. Stąd też po kilkunastu latach każdy taki obiekt wymaga gruntownego remontu lub nawet przebudowy. Ponadto prawo również jest zmienne, tak więc musi spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa oraz higieny, co niejednokrotnie wymaga modernizacji przepompowni ścieków lub wody. W tym celu należy wynająć doświadczonych hydraulików, na co dzień mających styczność z tego typu instalacjami służącymi na większą skalę. Prawo budowlane nie wymaga uzyskania pozwolenia na remont lub przebudowę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy może zostać naruszony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W pierwszym przypadku są prace związane z odtworzeniem pierwotnego stanu urządzenia. Druga opcja obejmuje zaś roboty budowlane, które powodują zmianę parametrów lub sposób działania mechanizmu. Niezmienne pozostają jednak jego wygląd oraz wymiary.

Opracowanie:
Siła 249
tel. 784 527 404
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz