Materiał Partnera

Na jakie aspekty zwrócić uwagę dokonując wyboru firmy transportowej

Na jakie aspekty zwrócić uwagę dokonując wyboru firmy transportowej

Transport to jedna z najważniejszych gałęzi polskie gospodarki – zgodnie z danymi GUS oraz Biura ds. Transportu Międzynarodowego firmy transportowe generują około 10% PKB i zatrudniają 7,5% wszystkich zatrudnionych w kraju. Co jednak najważniejsze ich działalność umożliwia wymianę dóbr na każdym etapie produkcji. Gdyby nie firmy transportowe nie tylko nie byłoby mowy o produkcji, ale również sprzedaży. Na polskim rynku funkcjonuje obecnie około 240 tysięcy firm transportowych, z czego 90 tysięcy to przewoźnicy towarowi. Z tak bogatego rynku trudno wybrać jedną ofertę, by mieć jednocześnie pewność, że usługa zostanie wykonana rzetelnie i na czas. Na co zatem należy zwracać uwagę w wyborze?

Doświadczenie, renoma i certyfikaty

Z reguły wychodzimy z założenia, że im bogatsze doświadczenie danej firmy oraz jej staż na rynku, tym wyższa jakość usług. Zazwyczaj takie podejście znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości, gdyż firmy profesjonalnie podchodzące do swoich zleceń mają dużo większe szanse na przetrwanie na rynku, szczególnie tak konkurencyjnym jak transport. Najprostszą metodą weryfikacji jakości usług jest zatem spojrzenie na historię firmy. Warto jednocześnie sprawdzić posiadane przez nią certyfikaty oraz przynależność do organizacji branżowych.

Oferta

Zakres usług firm transportowych jest bardzo zróżnicowany, może obejmować wyłącznie transport na terenie kraju, jak i również transport międzynarodowy. Ponadto należy pamiętać, że towary powinny być przewożone w określonych przez przepisy warunkach – inaczej przewozi się łatwo psującą się żywność, inaczej materiały niebezpieczne, jeszcze inaczej kwiaty. Przed zdecydowaniem się na kontakt z daną firmą powinniśmy upewnić się, że jest ona w stanie wykonać nasze zlecenie.

Flota

Każdy z pojazdów, wchodzących w skład floty przewoźnika powinien spełniać warunki opisane w normach prawnych, np. PN-EN 12830:2002, dotyczącą rejestratorów temperatur stosowanych podczas transportu żywności, czy PN-EN 12972:2003, dotyczącą między innymi oznakowani pojazdów do transportu materiałów niebezpiecznych. Przed podpisaniem umowy powinniśmy bezwzględnie upewnić się, że pojazdy przewoźnika są w pełni przystosowane do wykonania naszego zlecenia – w przeciwnym wypadku ryzykujemy poważnymi stratami finansowymi i czasowymi.

Bogatą ofertę transportową znajdziemy w ofercie firmy Atak Logistik Sp. z o.o. Firma ta działa na rynku już od wielu lat i może się pochwalić bardzo dużą ilością zrealizowanych zleceń. Posiada certyfikat GMP+, który pozwala jej na transport pasz, mieszanek paszowych i premiksów dla zwierząt.
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz