Materiał Partnera

Na czym polega konserwacja i renowacja zabytków?

Na czym polega konserwacja i renowacja zabytków?

Budynki mające wartość z punktu widzenia zarówno historii, jak i kultury nie mogą być po prostu remontowane. W ich przypadku wszelkie prace najczęściej odbywają się pod nadzorem specjalisty, czyli konserwatora zabytków. Na czym polega konserwacja, a jakie prace wchodzą w skład renowacji zabytków? Z jakich narzędzi najczęściej korzystają konserwatorzy, którzy dbają o stan techniczny obiektów zabytkowych?

Konserwacja kontra renowacja zabytków

Budynki, w którym mieszkamy i z których korzystamy na co dzień, niszczeją pod wpływem choćby czynników atmosferycznych. Aby utrzymać je w należytym porządku, przeprowadzamy prace remontowe, a także drobne, ale systematyczne naprawy. W efekcie budynek może służyć przez wiele lat. W przypadku zabytków sprawa nie jest jednak tak prosta, a specjaliści przeprowadzają zarówno prace konserwacyjne, jak i dokonują renowacji obiektu.

Konserwacja i renowacja zabytków to dwa różne pojęcia. Pierwszy termin odnosi się do zabiegów podejmowanych celem zachowania budynku w dobrym stanie technicznym. W  przypadku budynków mających wartość np. historyczną konserwacja wymaga specjalistycznej wiedzy. Wiele powszechnie stosowanych zabiegów nie ma zastosowania w  takich obiektach. Jednocześnie zdarza się, że są potrzebne są specjalistyczne materiały przeznaczone do konserwacji zabytków. Takie na rynek dostarcza m.in.  Edan s.c.

Poza konserwacją, nie można zapomnieć o renowacji budynków. W tym przypadku chodzi o  odtworzenie brakujących fragmentów np. ściany czy sufitu. Szkody w obiektach zabytkowych najczęściej są spowodowane przez czynniki atmosferyczne, czasem są wynikiem działań człowieka. Uszkodzenia np. w murach powstają bardzo szybko, a to z uwagi zarówno na sposób budowy, jak i wykorzystane materiały. Dopiero od niedawna w  budownictwie stosuje się nowoczesne metody, które skutecznie chronią ściany przed np. deszczem.

Zanim ruszą prace konserwacyjne lub renowacyjne

Aby w budynku zostały przeprowadzone prace konserwatorskie lub renowacyjne, konieczne jest umieszczenie go na liście zabytków. Poza zebraniem dokumentacji, niezbędne jest także przeprowadzenie inwentaryzacji, czyli spisania wszystkich urządzeń i sprzętów znajdujących się w budynku.

Renowacja zabytków wymaga nie tylko wiedzy, lecz także odpowiednich narzędzi. Zarówno dokumentacja, jak i oględziny zabytkowego budynku ułatwiają ekspertom przygotowanie listy narzędzi i materiałów, które będą niezbędne przy wykonywaniu prac. Specjaliści sięgają po np. higrometry, czyli urządzenia przeznaczone do pomiaru wilgotności choćby drewna.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i renowacyjnych konieczne jest opracowanie indywidualnego planu oraz zabezpieczenie budynku. Jeżeli chodzi o stosowane zabezpieczenia, to muszą one zostać dostosowane do konstrukcji obiektu.

Oceń artykuł (2)
3.0
Komentarze
Dodaj komentarz