Materiał Partnera

Na czym polega ewidencja środków trwałych?

Na czym polega ewidencja środków trwałych?

Zarządzanie firmą to trudne zadanie, które wymaga ogromnego zaangażowania. Jeśli chcemy, aby nasza działalność gospodarcza funkcjonowała jak sprawnie naoliwiona maszyna, sprawy księgowe powinniśmy powierzyć w ręce profesjonalistów.  Zastanawiasz się, jakie znaczenie dla Twojego biznesu ma odpowiednio prowadzona ewidencja środków trwałych? Bez jej prowadzenia nie można w prawidłowy i zgodny z przepisami sposób obliczyć kosztów amortyzacyjnych. Dowiedz się, na czym polega ewidencja środków trwałych.

Ewidencja środków trwałych – zarówno wartości materialnych, jak i niematerialnych jest niezbędna nie tylko żeby obliczyć odpisy amortyzacyjne, ale także, żeby sporządzić dochód przedsiębiorstwa.

Co zaliczamy do ewidencji środków trwałych?

Do ewidencji środków trwałych zaliczamy każdą rzecz należącą do danego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że jest ona wykorzystywana nie krócej niż przez rok. Są to nie tylko wartości materialne, ale także niematerialne i prawne. Wartości materialne to między innymi budynki, pojazdy, grunty, urządzenia, sprzęty biurowe, meble i narzędzia. Niematerialne i prawne natomiast to autorskie prawa majątkowe, programy komputerowe, licencje, prawo do wykorzystania wiedzy handlowej, naukowej, przemysłowej itp. Zarówno ewidencja środków trwałych, jak i niematerialnych oraz prawnych (WNIP) są koniecznie do prawidłowego i rzetelnego przygotowania ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR). Prowadzenie ewidencji oraz inne kwestie księgowe, warto powierzyć w ręce specjalistów z biura rachunkowego Sylwia Ożga w Szczytnie, województwie warmińsko-mazurskim.

Co wchodzi w skład ewidencji środków trwałych?

Dokument przedstawiający ewidencję środków trwałych musi zawierać szereg istotnych informacji. Przede wszystkim:

 • liczbę porządkową,
 • datę nabycia,
 • datę przyjęcia do używania,
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • wartość początkową,
 • stawkę amortyzacyjną,
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów,
 • zaktualizowaną wartość początkową,
 • zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,
 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,
 • datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia,

Ewidencję środków trwałych można sporządzać w różny sposób – np. poprzez zakupienie do tego celu specjalnej książeczki. Jednak znacznie lepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania firmie księgowej, która sporządzi ewidencję w formie cyfrowej w programie komputerowym. Dzięki temu będzie można przeprowadzić różnego rodzaju analizy i usprawnić funkcjonowanie firmy.

Prowadzenie działalności gospodarczej to duże wyzwanie, dlatego zadania związane z podatkami i finansami firmy powierzmy specjalistom. Doświadczone biuro rachunkowe pomoże nam w sposób sumienny i rzetelny prowadzić rachunkowość naszej firmy.

Opracowanie:
Szczytno, Niepodległości 6 lok. 5
tel. 602 743 651
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz