Materiał Partnera

Na czym polega budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej?

Na czym polega budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej?

Instalacja wodna i instalacja kanalizacyjna występują nierozerwalnie zarówno w domach prywatnych, punktach usługowych, jak i użyteczności publicznej. Poprawne jej wykonanie gwarantuje komfort użytkowania każdego budynku. Aby rzeczywiście tak było, należy zadbać o właściwy projekt i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej na etapie budowy domu zlecając prace specjalistycznym firmom z branży hydraulicznej.

Instalacja wodna wchodzi w skład instalacji sanitarnej i zaopatruje ona budynek w ciepłą i zimną wodę. Składa się ona z trzech istotnych elementów, gwarantujących jej prawidłowe funkcjonowanie. Chodzi tu o:

 1. Instalację wodną wewnątrz budynku
 2.  Instalację wodociągową zewnętrzną (poprowadzenie do przyłącza wodociągowego)

Instalacja kanalizacyjna w budynkach ma na celu zagwarantowanie sprawnego odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych Musi ona zebrać, przetransportować odpady kanalizacyjne do kanalizacji zbiorczej lub przydomowych oczyszczalni.

Zakres usług hydraulicznych w ramach sieci wodno-kanalizacyjnej

W ramach usług wodno-kanalizacyjnych hydraulicy, przy montażu sieci wod-kan wykonują:

 • przyłącza pionów
 • montaż rur ściekowych
 • montaż instalacji wodnej (w tym montaż baterii, syfonów)
 • biały montaż (montaż zlewozmywaków, wanien, brodzików, pralek, zmywarek)
 • montaż kanalizacji

Jak podkreśla właściciel firmy hydraulicznej Przedsiębiorstwo Instalacyjne Grzegorz Bartosik, od prawidłowo przeprowadzonych prac instalacji wod-kan zależeć będzie komfort użytkowania budynku i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

O czym trzeba pamiętać przy instalacji wod-kan?

Właściwy montaż instalacji kanalizacyjnej opiera się na kilku istotnych zasadach, których poprawność każdy wykwalifikowany hydraulik potrafi odczytać już na etapie projektu (jeśli nie wykonywał go samodzielnie) i uchronić nas przed konsekwencjami błędnego podłączenia, wykonując prace zgodnie z prawem budowlanym i prawami fizyki. Otóż przy pracach kanalizacyjnych trzeba pamiętać o:

 • Prowadzeniu jej najkrótszą drogą
 • Właściwym ułożeniu zmian kierunku przebiegu rur (właściwy kąt zapobiega zatorom)
 • Właściwy dobór średnicy rur
 • Właściwe wpięcie armatury łazienkowej do sieci

Co do instalacji wodnej (wodociągowej) trzeba mieć na uwadze:

 • Prowadzenie wody na piętra jak najkrótszymi pionami umieszczonymi centralnie
 • Przewody zimne układać pod ciepła
 • Rury wodne umieszczać pod instalacją gazową i elektryczną
 • Stosować zawory odcinające przy podejściach do baterii
 • Stosować otuliny i tuleje ochronne na rury
 • Właściwie rozmieścić ułożenie ciepłej i zimnej wody (ciepła woda po lewej stronie).

Aby mieć pewność poprawnego wykonaniu montażu instalacji sanitarnej najbezpieczniej korzystać z doświadczonych firm, gwarantujących kompleksowy montaż instalacji.

Opracowanie:
Kołobrzeg, Wielkopolska 2A lok. 6
tel. 796 250 174
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz