Materiał Partnera

Na czym polega audyt efektywności energetycznej?

Na czym polega audyt efektywności energetycznej?

Zapewnienie prawidłowego bilansu energetycznego budynku jest ważne nie tylko z punktu widzenia komfortu jego użytkowników i mieszkańców, ale również ze względów finansowych. Wysokiej jakości izolacja termiczna pozwala ograniczyć straty ciepła i tym samym zminimalizować zużycie paliwa potrzebnego do jego wytworzenia. W celu określenie, czy termoizolacja spełnia oczekiwania i czy konieczna jest jej modernizacja, wykonuje się audyt efektywności energetycznej.

Czym jest i na czym polega audyt efektywności energetycznej?

Audytem efektywności energetycznej nazywamy profesjonalną ekspertyzę, przeprowadzaną w celu określenia czy dany budynek powinien zostać poddany termomodernizacji, czyli pracom zmierzającym do poprawy jego wydajności energetycznej.

- Przeprowadzenie audytu umożliwia wskazanie zasadności wykonania tego typu prac, a także określenie ich zakresu i dobranie optymalnych rozwiązań, zarówno jeśli chodzi o koszty inwestycji, jak i przyszłe oszczędności – mówi przedstawiciel firmy IT-EnergyTermomodernizacja służy zredukowaniu kosztów ogrzewania, jednak żeby osiągnąć taki efekt, prace modernizacyjne powinny zostać dobrze zaplanowane. Prawidłowo przeprowadzony audyt dostarcza inwestorowi szeregu niezbędnych informacji, które pozwalają uniknąć zbędnych kosztów i zmaksymalizować efektywność wykonywanych prac. Ponadto wykonanie audytu jest niezbędne do uzyskania dofinansowania na wykonanie prac modernizacyjnych.

Jak wykonywany jest audyt energetyczny?

Wykonawcą audytu może być wyłącznie uprawniona do tego osoba – czyli audytor, posiadający wykształcenie techniczne w zakresie energetyki, budownictwa, inżynierii środowiska etc. bądź absolwent stosownych kursów szkoleniowych lub studiów podyplomowych. Przeprowadzenie audytu składa się z kilku etapów. Pierwszym jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną budynku, o ile taka istnieje. Następnie dokonuje się oceny obecnego stanu budynku – w tym celu przeprowadzane są oględziny wszystkich elementów budynków, analizowane są uszkodzenia oraz ewentualne utrudnienia w czasie robót modernizacyjnych. Ocenie poddawane są również istniejące systemy ogrzewania, wentylacji oraz możliwości wymiany tych układów. W analizie ogólnego stanu budynku audytor powinien wykonać stosowne pomiary i obserwacje. Ostatecznym etapem wykonania analizy jest ustalenie aktualnych kosztów ogrzewania oraz oczekiwań inwestora co do zakresu planowanych modernizacji oraz metod jej sfinansowania.  

Kto korzysta z audytu

Audyt energetyczny jest przede wszystkim źródłem informacji dla właściciela budynku, który na jego podstawie może przekonać się jakiego typu prace powinny zostać wykonane w ramach termomodernizacji. Jest również niezbędny dla banku, który zajmuje się rozdzielaniem środków w ramach dofinansowanie oraz projektantów i wykonawców, odpowiedzialnych za przygotowaniu projektu prac i wykonanie ich.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz