Materiał Partnera

Montaż centralnego ogrzewania – najpopularniejsze błędy

Montaż centralnego ogrzewania – najpopularniejsze błędy

Centralne ogrzewanie, to powszechnie stosowana metoda na ogrzewanie budynków i jedna z podstawowych instalacji w każdym domu. System polega na wytwarzaniu ciepła w jednym miejscu, które jest rozprowadzane po instalacji, będącej odbiornikiem ciepła we wnętrzach. Wszystkie błędne decyzje powstałe przy instalacji, odbijają się na jej wydajności. Jakie są najpopularniejsze pomyłki związane z montażem urządzenia grzewczego oraz grzejników.

Częste błędy przy wykonywaniu instalacji c.o.

Zadanie instalacji grzewczej jest pozornie proste: ma odbierać całe ciepło, jakie kocioł produkuje i rozprowadzać je do wszystkich ogrzewanych pomieszczeń. Profesjonalne firmy nie mają problemów z jej założeniem. Kłopoty pojawiają się, gdy za pracę zabierają się osoby bez doświadczenia. Jednym z najpopularniejszych błędów jest próba zamontowania instalacji bez projektu. Może to zmniejszyć jej oszczędność. Problemem może być nieprzemyślany dobór materiałów, z których wykonane są elementy instalacji. Niewłaściwe rozmieszczenie rur w posadzce lub przy ścianach może powodować straty ciepła. Nie wolno prowadzić instalacji w kominach wentylacyjnych czy spalinowych. Zbyt małe przekroje rur spowodują zwiększenie oporów przepływu, a w konsekwencji rozregulowanie całej instalacji, a zbyt duże przyczynią do zwiększenia kosztów ogrzewania. Za słaba izolacja rur prowadzi do znacznych strat ciepła. Izolować należy zarówno rury zasilające, czyli doprowadzające gorącą wodę z kotła do grzejników, jak i powrotne. Nieprawidłowe podłączenie grzejników do instalacji może być przyczyną oddawania za małej ilości ciepła. Z przykrymi konsekwencjami może się też wiązać nieprawidłowy montaż grzejników w pomieszczeniu. Błędem jest umieszczenie grzejników zbyt blisko parapetu. To utrudnia ruch powietrza wspomagający przekazywanie ciepła. Podobne skutki są dostrzegalne w przypadku zasłonięcia grzejników ciężkimi zasłonami. Szalenie ważna jest też szybkość, z jaką woda płynie w instalacji. Jeśli szybkość przepływu jest zbyt duża, to powstaje hałas we wszystkich elementach regulacyjnych. Nie należy więc wykonywać instalacji bez wcześniejszego, dokładnego policzenia ilości przepływów. Problemem może okazać się również niewykonanie prób szczelności. Ma to szczególne znaczenie w przypadku instalacji rozprowadzanych w wylewkach. Ewentualny wyciek wody z instalacji może spowodować duże straty we wnętrzach i jest trudny do zlokalizowania w gotowej instalacji.

Najbezpieczniej do wykonywania prac instalacyjnych zatrudnić ekipę wykonawczą, która działa na podstawie certyfikatów i ma dobre referencje. Wykonywanie prac na własną rękę może w efekcie doprowadzić do droższej eksploatacji systemu i kosztownych poprawek. Do właściwego wykonania instalacji CO same dobre chęci i sprawne ręce niestety nie wystarczą. Liczy się wiedza i doświadczenie. 

Opracowanie:
Leszno, Drzymały 19
tel. 661 217 637
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz