Materiał Partnera

Medyczne szkoły policealne - na jakich kierunkach można się uczyć

Medyczne szkoły policealne - na jakich kierunkach można się uczyć

Policealne szkoły mają wiele zalet. Przede wszystkim, kształcą swoich uczniów przyuczając ich bezpośrednio do wybranego zawodu. Choć ich ukończenie nie daje tytułu naukowego, można z nich wynieść nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie. Jedne z ciekawszych pod kątem oferty edukacyjnej są policealne szkoły medyczne.

Dla kogo

-Swoją ofertę medyczne szkoły policealne kierują do osób, które ukończyły 18 lat i są absolwentami liceum lub technikum. W tego typu placówkach nauka trwa od roku do 2 lat, a jej zwieńczeniem jest otrzymanie dyplomu potwierdzającego nabyte kwalifikacje uprawniające do wykonywania danego zawodu – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Szkoły dla Młodzieży i Dorosłych STM.

Przykładowe kierunki

W medycznej szkole policealnej można wybierać spośród wielu kierunków, których ukończenie daje uprawnienia do wykonywania takich zawodów, jak na przykład:

  • Technik masażysta – wykonuje masaże oraz innego rodzaju zabiegi fizykoterapeutyczne, których celem jest leczenie i rehabilitacja chorych. Absolwenci szkoły policealnej mogą podjąć pracę min. w szpitalach, klinikach, przychodniach, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych, zakładach pracy chronionej i uzdrowiskach.
  • Technik sterylizacji medycznej – jego zadaniem jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej sprzętu, który stosuje się do leczenia i diagnozowania, w tym przeprowadzanie i dokumentacja procesów mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji medycznej. Uprawnienia do wykonywania tego zawodu umożliwiają absolwentom pracę w szpitalach, zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych, gabinetach kosmetycznych i stomatologicznych, a także w studiach masażu.
  • Technik ortopeda – projektuje, wykonuje i sprzedaje sprzęt ortopedyczny oraz rehabilitacyjny na potrzeby zakładów rzemieślniczych i przemysłowych. W swojej pracy realizuje indywidualne zamówienia, a także dostosowuje przedmioty ortopedyczne względem potrzeb użytkowników. Ponadto, dokonuje okresowych przeglądów i napraw. Absolwenci tego kierunku mogą szukać pracy min. w zakładach usprawniania leczniczego, przychodniach i szpitalach, poradniach zaopatrzenia ortopedycznego.
  • Terapeuta zajęciowy – w ramach swojej pracy aktywizuje i wspomaga osoby niepełnosprawne lub chore przez stosowanie technik, metod i form terapii zajęciowej. Terapeuta może znaleźć zatrudnienie w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacji, domach dziennego pobytu, czy warsztatach terapii zajęciowej.
  • Opiekun medyczny – ma za zadanie rozpoznanie potrzeb i problemów chorej i niesamodzielnej osoby oraz planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych, pielęgnacyjnych oraz opiekuńczych z zakresu usług opieki medycznej. Ponadto, aktywizuje do zwiększenia samodzielności życiowej. Opiekun medyczny podjąć pracę może np. w szpitalu, domu pomocy społecznej, hospicjum i środowisku chorego.
  • Opiekunka dziecięca – celem jej pracy jest opieka, pielęgnacja i wychowanie małych dzieci zastępując rodzinę lub ją wspomagając. Absolwenci medycznej szkoły policealnej, którzy uzyskają kwalifikacje uprawniające do wykonywania tego zawodu będą mogli podjąć pracę w żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, dziecięcych oddziałach szpitalnych, środowiskowych domach dziecka i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz