Materiał Partnera

Logistyka, spedycja, transport – czym się różnią?

Logistyka, spedycja, transport – czym się różnią?

Logistyka i spedycja to pojęcia przez osoby niezwiązane z branżą uważane często za synonimy. Wielu ludzi kojarzy te słowa z transportem dóbr, jednak nie wie, czym różni się praca spedytora od pracy logistyka i na czym właściwie polegają oba zawody. Nierzadko spotkać można się też z przekonaniem jakoby spedytor był kierowcą. Dowiedz się, jaki dokładnie zakres prac obejmuje logistyka, spedycja i transport.

Spedycja – co obejmuje?

Na rynku nie brak firm spedycyjnych. Laicy zwykle nie zdają sobie jednak sprawy z zakresu kompetencji i obowiązków spedytora i nie wiedzą, jakiego rodzaju usługi świadczy taka firma, jak na przykład Helbo Sp. z o.o.  Transport, spedycja i logistyka to pojęcia powiązane ze sobą. Obowiązki logistyka zazwyczaj obejmują także prace, jakie wykonuje spedytor. Czym więc charakteryzuje się ten tajemniczy zawód?

Spedycja, według definicji, obejmuje różne działania dotyczące efektywnego i bezpiecznego transportu towarów. Transport w tym ujęciu oznacza zaś nic innego jak przewiezienie dóbr z punktu A do punktu B. W sprawie jej dokładnego zakresu występują jednak nieścisłości nawet w literaturze fachowej. W praktyce spedytor zajmuje się organizacją i koordynacją przewozu dóbr, co obejmuje głównie takie czynności jak:

  • przyjmowanie zamówień,
  • zawieranie umów,
  • kompletowanie dokumentów,
  • organizacja środka transportu,
  • nadanie przesyłki.

W zakresie jego obowiązków często znajdują się również elementy obsługi klienta oraz na przykład dopilnowanie płatności czy organizacja magazynowania towarów. Spedytor powinien mieć też dużą wiedzę w zakresie norm i regulacji prawnych, szczególnie jeśli w grę wchodzi spedycja międzynarodowa. Może on być jednocześnie kierowcą w małych firmach, lecz jest to raczej rzadko spotykane i w zasadzie nie jest polecane. W dużych przedsiębiorstwach pełni on zaś najczęściej funkcję pośrednika pomiędzy organem zarządzającym logistyką a pracownikami lub podwykonawcami zajmującymi się przewozem.

Logistyka – co to jest?

Skoro spedytor zajmuje się organizacją transportu, to gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla logistyka? Podczas gdy spedytor dba o transport od strony praktycznej, kompetencje logistyka obejmują również takie planowanie przewozu, by był jak najbardziej efektywny.

Warto podkreślić również, że według definicji pojęcie logistyki obejmuje też czynności spedycyjne. Zakres obowiązków logistyka doskonale przedstawia obowiązująca w tym zawodzie zasada „7W”, która mówi o zapewnieniu właściwego produktu we właściwej ilości i stanie, we właściwym miejscu i czasie właściwemu klientowi po właściwej cenie.

Logistyk zajmuje się więc transportem także od strony optymalizacji kosztów, czasu czy nakładów pracy. Logistyka obejmuje również zarówno transport lądowy, jak i powietrzny oraz wodny, zajmując się organizacją przewozów towarów, surowców i ludzi. Wymaga przy tym obszernej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystuje zaawansowane narzędzia. Logistyka w związku ze swoim szerokim zakresem dzieli się także na kilka mniejszych dziedzin ze względu na zasięg oddziaływania lub obszar zainteresowań.

Oceń artykuł (2)
3.0
Komentarze
Dodaj komentarz