Materiał Partnera

Linie produkcyjne – sukces wsparty dobrym projektem

Linie produkcyjne – sukces wsparty dobrym projektem

Współczesny przemysł stawia coraz większe wymagania urządzeniom produkcyjnym. Należy przy tym pamiętać, że wraz z rozwojem technologicznym następuje także zmiana proporcji czynników ludzkich w całości procesów wytwórczych. Automatyzacja
i nieustanny postęp z jednej strony ułatwiają oraz przyspieszają produkcję, z drugiej zaś strony wymuszają jej modernizację, a co za tym idzie niezbędne jest odpowiednie projektowanie linii produkcyjnych.

Wydajność i funkcjonalność

Linie produkcyjne różnią się pod wieloma względami w zależności od przeznaczenia i specyfiki danego zakładu. Zazwyczaj jednak stanowią one zbiór oddzielnych maszyn lub urządzeń, które są ze sobą połączone, a ich działanie jest najczęściej nadzorowane poprzez komputerowe systemy sterujące, dzięki czemu całość konstrukcji działa integralnie. Sam proces tworzenia linii produkcyjnej warto zlecić firmom oferującym kompleksowe usługi w tym zakresie, obejmujące zarówno projekt, sprzedaż maszyn i systemów, jak również wdrożenie oraz serwis, jak ma to miejsce w przypadku firmy Spolex Sp. z o.o. z Warszawy. Niemniej jednak podczas rozplanowywania stanowisk na hali produkcyjnej czy w zakładzie przemysłowym należy uwzględnić przede wszystkim: kolejność procesów technologicznych, dostęp do wolnej przestrzeni, strukturę i kierunek procesów produkcyjnych, efektywność pracy, a także możliwość dalszej rozbudowy lub modernizacji. Należy również zwracać uwagę na przepływ materiałów (obejmujący czas przejścia przez linie technologiczne, koszt i zużycie energii), jak również na miejsca ewentualnych kolizji takie jak na przykład elementy architektury, instalacje lub inne maszyny produkcyjne. Typowa i tradycyjna linia produkcyjna ma kształt litery „I”, a co za tym idzie jej kształt jest przeznaczony do wąskich, długich budynków. Bardzo często stosuje się ustawienie w formie litery „U”, które zaleca się jako niezwykle efektywne, a przy tym proste i zajmujące niewielką przestrzeń. Natomiast kształt „L” najlepiej sprawdza się w kwadratowych halach, w których kilka podobnych procesów wytwórczych zostało zlokalizowanych obok siebie.

Automatyzacja kluczem do sukcesu

Niższe koszty działalności, skrócenie czasu produkcji i lepsze wykorzystanie potencjału firmy to tylko niektóre korzyści, jakie niesie za sobą automatyzacja produkcji. Dziś tylko dzięki w pełni zautomatyzowanym liniom produkcyjnym o odpowiedniej wydajności można stawić czoło konkurencji oraz zapewnić dodatni wynik finansowy działalności. Warto pamiętać, że poza samymi maszynami, które odpowiadają za wytworzenie produktu, automatyka obejmuje także wszelkie urządzenia oraz systemy kontrolne i pomiarowe. Wyróżnić należy również urządzenia sterujące, czyli konsole, komputery przemysłowe oraz specjalistyczne oprogramowania. Wdrażanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie udziału maszyn w procesach produkcyjnych, umożliwiających wspomaganie lub przejmowanie od człowieka zadań wymagających szczególnej precyzji i dokładności lub najcięższych czy najbardziej monotonnych prac, pozwala na odciążenie pracowników i pomaga zwiększyć wydajność, optymalizując koszty produkcji.

Odpowiednio zaprojektowane lub modernizowane oraz zautomatyzowane linie i procesy produkcyjne stanowią przyszłość produkcji. Już dziś widać, że nie inwestując w tego typu rozwiązania, nie będziemy w stanie nadążyć za konkurencją.

Opracowanie:
Warszawa, Wał Miedzeszyński 131B
tel. 22 351 71 91
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz