Materiał Partnera

Księgowanie listy płac

Księgowanie listy płac

Niezależnie od tego, w jaki sposób zatrudniamy pracowników w swojej firmie, mamy obowiązek wypłacać im wynagrodzenie oraz inne świadczenia wynikające z umowy oraz regulaminu wynagrodzeń. Sprawa wydaje się oczywista, ale rozbija się o kilka istotnych kwestii – między innymi poprawne obliczenie składek ZUS oraz podatku dochodowego. Dokumentem księgowym, który ułatwia obliczenia – a tym samym wypłacanie wynagrodzeń – jest lista płac.

Czy prowadzenie listy płac jest obowiązkowe?

Choć nie ma obowiązku, by prowadzić listę płac, w praktyce stosuje ją bardzo duża liczba polskich przedsiębiorców. Jako dokument księgowy potwierdza ona wysokość wynagrodzenia pracownika oraz wysokość składek ZUS, które płaci tak pracownik, jak i pracodawca. Sporządzana jest oczywiście w oparciu o umowę, którą zawarliśmy z pracownikiem, ale nie tylko. Istotne są także takie kwestie jak ewidencja czasu pracy, lista obecności oraz składki dodatkowe. Zazwyczaj nie sporządzamy listy płac samodzielnie, szczególnie, jeśli zatrudniamy wielu pracowników. Doświadczony księgowy doskonale orientuje się w jej niuansach, minimalizując ryzyko brzemiennego w skutki błędu i zapewniając rzetelną obsługę wszelkich zagadnień związanych z wynagrodzeniem pracowników. Warto więc postawić na biuro usług księgowych, które działa na rynku od wielu lat, takie jak Agga Sp. z o.o.

Kiedy tworzy się listę płac?

Najczęściej listę płac księgowy sporządza raz w miesiącu, ponieważ powszechnie przyjmuje się, że pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie właśnie co miesiąc. Zdarza się jednak, że lista płac tworzona jest częściej, co uwarunkowane jest przede wszystkim składnikami wynagrodzenia wypłacanego pracownikom – głównie premiami i odszkodowaniami, które mogą zostać przekazane pracownikowi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

Jaki jest sposób księgowania listy płac?

Lista płac księgowana jest przez przedstawiciela biura usług księgowych w księdze przychodów i rozchodów. Ujmujemy ją w kolumnie dwunastej. Ewidencjonuje ona wynagrodzenie brutto wszystkich pracowników, a także składki ZUS oraz zaliczki na podatek wypłacane pracownikom. Istotna może się okazać także kolumna trzynasta księgi przychodów i rozchodów, ewidencjonująca tak zwane pozostałe wydatki. Księguje się w niej składki na ubezpieczenia społeczne, które w części finansuje pracodawca, oraz składki na Fundusz Pracy, a także Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dekretacja kosztów wynagrodzeń zapisywana jest pod rzeczywistą datą wypłaty.

Opracowanie:
Bielsko-Biała, Prosta 30
tel. 33 499 45 67
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz