Materiał Partnera

Kontrola szczelności urządzeń chłodniczych stacjonarnych i przemysłowych

Kontrola szczelności urządzeń chłodniczych stacjonarnych i przemysłowych

Różnego rodzaju urządzenia chłodnicze są dzisiaj wykorzystywane niemalże w każdym budynku, pojeździe, czy też sprzęcie produkcyjnym. Niestety wpływają one na emitowanie fluorowanych gazów cieplarnianych i innych substancji zubożających warstwę ozonową. W celu ograniczenie emisji, wprowadzone zostały unormowania związane z kontrolą szczelności urządzeń chłodniczych stacjonarnych i przemysłowych.

Kontrole dla przedsiębiorstw z różnych branż

Kontrola szczelności urządzeń chłodniczych stacjonarnych i przemysłowych jest związana głównie z pompami ciepła, klimatyzatorami w pomieszczeniach, a także innymi urządzeniami chłodniczymi wykorzystywanymi w zbiornikach mlecznych, czy też samochodach ciężarowych powyżej 3,5 tony. Dzisiejsza technologia elektromechaniczna związana z chłodnictwem jest wykorzystywana w zasadzie w każdej branży. Wykorzystują ją firmy transportowe, sieci handlowe, gospodarstwa rolne i wszystkie ośrodki przemysłowe. To dlatego muszą one dbać o terminowe oraz wnikliwe kontrole według ścisłych rozporządzeń Ministerstwa Gospodarski, a także Wspólnoty Europejskiej – rozporządzenie (WE) 517/2014 – a które przeprowadzane są przez uprawnione podmioty. Jednym z nich jest firma Elektromechanika Chłodnicza Stanisława Królikowskiego, która zajmuje się również montażem systemów chłodniczych przemysłowych.

Zasadność kontroli szczelności

Nowe zasady kontroli szczelności urządzeń chłodniczych są związane z działaniami proekologicznymi. Unia Europejska dąży bowiem do jak najmniejszego poziomu emisyjności substancji zubożających warstwę ozonową. Niesprawne urządzenia bądź te, które nie funkcjonują według norm, są bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego, a także negatywnie wpływają na przestrzeń pracowniczą między innymi w ośrodkach przemysłowych. Kontrola szczelności związana jest również z systemami jakościowymi GHP i GMP – dobra praktyka higieniczna i produkcyjna – które szczególne znacznie odgrywają w przedsiębiorstwach branży spożywczej. To między innymi one wykorzystują różnego rodzaju urządzenia chłodnicze mające bezpośredni kontakt z dystrybuowanymi później artykułami spożywczymi.

Zakres norm kontrolnych

Kontrola szczelności urządzeń chłodniczych stacjonarnych i przemysłowych przeprowadzana jest od 2017 według wytycznych ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, a także wspomnianego rozporządzenia WE. Normy te związane są szczególnie z ilością chłodziwa w danej instalacji, a także ilością ekwiwalentu CO2:

  • od 5-50 ton ekwiwalentu CO2 – kontrola raz na 12 miesięcy, w niektórych przypadkach na 24 miesiące,
  • do 50-500 ton ekwiwalentu CO2 – kontrola raz na 6 miesięcy, w niektórych przypadkach na 12 miesiące,
  • powyżej 500 ton ekwiwalentu CO2 – kontrola raz na 3 miesięcy, w niektórych przypadkach na 6 miesiące.

Przypadkiem, który pozwalają na rzadsze przeprowadzenia kontroli jest zainstalowanie w systemach chłodniczych czujniki wykrywania poziomu wycieków.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz