Materiał Partnera

Kiedy warto skorzystać ze składu celnego?

Kiedy warto skorzystać ze składu celnego?

Składy celne dają możliwość znacznych oszczędności w zakresie kosztów celno-podatkowych ponoszonych przez przedsiębiorców w ramach handlu poszczególnymi towarami. Ich import oraz eksport wymaga opłacenia odpowiednich należności, które jednak mogą być znacząco zredukowane. W tym celu należy skorzystać właśnie ze specjalnego składu celnego – na czym polega jego funkcjonowanie?

Składowanie towarów

Towary umieszczane pod nadzorem celnym na specjalnie wydzielonych do tego obszarach mogą być zarówno unijne, jak i nieunijne. W przypadku tych drugich należności celne nie obowiązują, o czym warto pamiętać. Nie podlegają one także środkom polityki handlowej czy należnościom celnym przywozowym. To bardzo istotne, bowiem daje wiele możliwości przedsiębiorcom zajmującym się obrotem towarów poza granicami kraju. Składowanie ich w składzie celnym zapewnia znaczne zredukowanie kosztów związanych z należnościami celno-podatkowymi.

Jest to szczególnie ważne przy zbywaniu poszczególnych towarów do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Importowanie ich do składu celnego i następnie wywożenie poza obszar UE pozwala uniknąć kosztów związanych z opłatami celno-podatkowymi. Jednym z renomowanych składów celnych jest ten prowadzony przez firmę Brach-Pol sp. z o.o., która od wielu lat zajmuje się świadczeniem usług w branży celnej, spedycyjnej i dystrybucyjnej. Jakie jeszcze korzyści płyną z użytkowania składów celnych?

Wiele zalet

Konieczność uiszczenia wymaganego podatku za konkretne towary to spore obciążenie finansowe dla każdego przedsiębiorcy, który zajmuje się importem i eksportem. Jeżeli jednak skorzysta on z usług składu celnego, będzie mógł także odroczyć płatność cła i podatku. Ich opłacenie będzie niezbędne dopiero w momencie, gdy konkretne towary staną się przedmiotem procesów gospodarczych – to spore ułatwienie i komfort dla każdego przedsiębiorcy korzystającego ze składu celnego. Rozwiązanie to jest również opłacalne dla importerów. Na korzystnych dla nich warunkach realizowana jest bowiem procedura dopuszczenia do obrotu ładunków składowanych pod nadzorem celnym na obszarze do tego przeznaczonym.

Warto też pamiętać o dodatkowych możliwościach, jakie zapewnia skład celny. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, odbiorca może bez ponoszenia wysokich, dodatkowych kosztów, odesłać ładunek do nadawcy. Wyprowadzanie towaru może następować małymi partiami, co także jest ułatwieniem dla przedsiębiorcy. Korzystanie ze składu celnego jest zatem opłacalne w wielu sytuacjach i stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm zajmujących się m.in. importowaniem towarów i handlem zagranicznym.

Opracowanie:
Tomaszów Lubelski, Rolnicza 8
tel. 84 664 71 04
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz