Materiał Partnera

Kiedy niezbędne są badania archeologiczne?

Kiedy niezbędne są badania archeologiczne?

Ziemia skrywa odpowiedzi na temat tego, jak żyli nasi przodkowie. Dzięki badaniom archeologicznym możemy dowiedzieć się więcej na temat społecznej i kulturowej przeszłości człowieka oraz odkryć tajemnice, które nurtują wielu naukowców. Praca archeologów jest więc niezwykle ważna, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć nasze dziedzictwo. Kiedy pomoc archeologów jest niezbędna i gdzie szukać zaufanych specjalistów?

Według ustawy, badania archeologiczne to działania, które mają na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego, który może być nieruchomy bądź ruchomy. Ten pierwszy znajduje się pod powierzchnią ziemi lub wody i jest pozostałością po ludzkiej egzystencji, natomiast zabytek ruchomy jest wytworem bądź śladem działalności człowieka. Na czym polegają badania archeologiczne i kiedy należy skontaktować się w ich sprawie ze specjalistami?

Badania archeologiczne

Do badań archeologicznych zaliczamy badania wykopaliskowe, rozpoznawcze, nadzory archeologiczne oraz opracowanie wyników badań. Nadzór archeologiczny opiera się na monitorowaniu wszelkich prac ziemnych, które związane są z inwestycją. Dzięki temu eksperci mogą stwierdzić, czy na danym terenie występują zabytki archeologiczne, czy nie. Natomiast jeśli planujemy wszelkiego rodzaju prace budowlane w obrębie stanowiska archeologicznego lub jeśli na danym obszarze znaleziono jakieś zabytki, jako inwestorzy jesteśmy zobowiązani do zatrudnienia archeologów, którzy przeprowadzą badania wykopaliskowe. Ostatni rodzaj badań to badania rozpoznawcze, zwane także powierzchniowymi. Ich celem jest wyznaczenie stanowisk archeologicznych.

Co zrobić, kiedy dowiemy się, że na terenie inwestycji trzeba przeprowadzić badania archeologiczne?

Przede wszystkim należy skontaktować się z zaufanym i sprawdzonym ekspertem, który dysponuje odpowiednim sprzętem i cieszy się renomą, takim jak archeolog Przybytek Marcin ze Szczecina.  Archeolog nie tylko szybko i sprawnie przeprowadzi konieczne prace, lecz także wesprze nas podczas dopełniania urzędowych formalności. Jeśli okaże się, że na obszarze inwestycji konieczne są badania archeologiczne, należy także pamiętać o złożeniu wniosku do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac. Badania archeologiczne kończą się sporządzeniem protokołu odbioru prac archeologicznych przez przedstawiciela Urzędu Konserwatorskiego, wpisem do dziennika budowy i przygotowaniem sprawozdania z przebiegu badań.

Opracowanie:
Szczecin, Małkowskiego 24 lok. 11
tel. 695 871 217
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz