Materiał Partnera

Kiedy należy wykonać przegląd instalacji elektrycznej?

Kiedy należy wykonać przegląd instalacji elektrycznej?

Instalacja elektryczna jest jedną z podstawowych instalacji każdego budynku. Jest niezbędna do korzystania z wielu urządzeń i sprzętów, dzięki czemu znacząco podnosi komfort korzystania z obiektu, niezależnie od tego, czy jest dom, firma lub cokolwiek innego. Bezpieczeństwo instalacji jest jednak uzależnione od poprawności jej wykonania oraz przestrzegania zasad jej użytkowania.

Obowiązek przeglądu instalacji

Jeszcze przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji należy ją przetestować i wykonać pomiary. Zarówno montażem instalacji, jak i jej sprawdzeniem zając może się jedynie uprawniony do tego elektroinstalator, taki jak z firmy Usługi Elektryczne w Polichnie. W trakcie samego użytkowania budynku właściciel powinien zlecać kontrolę instalacji nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pozwala ona ocenić stan techniczny oraz sprawność instalacji elektrycznej.

Ponadto instalację należy sprawdzać każdorazowo po wystąpieniu powodzi, silnych wiatrów czy burz, jeśli budynek został w ich wyniku uszkodzony lub też pojawiło się ryzyko uszkodzenia. Protokół sporządzany podczas przeglądu to także podstawa do uzyskania odszkodowania w przypadku pożaru lub zalania.

Wymagany stan urządzeń elektrycznych i całości instalacji powinien zapewnić dostawca energii elektrycznej w zakresie przyłącza, złącza oraz znajdujących się w budynku liczników. Za oprzewodowanie, osprzęt, urządzenia zasilające, rozdzielnicze i zabezpieczające oraz uziemienia odpowiada właściciel budynku. Użytkownik lokalu odpowiedzialny jest natomiast za sprawność:

  • łączników instalacyjnych;
  • gniazd wtyczkowych;
  • bezpieczników topikowych lub wyłączników nadmiarowych;
  • wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych;
  • odbiorników energii elektrycznej.

Właściciel lub zarządca muszą uczestniczyć w odbiorze technicznym instalacji elektrycznej po jej wykonaniu, a także w każdej  okresowo przeprowadzanej kontroli.

Zakres przeglądu instalacji

Jak już wspomnieliśmy, kontrola elektroinstalacji musi być przeprowadzana okresowo. Częstotliwość tych przeglądów jest inna dla poszczególnych rodzajów pomieszczeń, jednak najczęściej spotykamy się z obiektami, które powinny przechodzić kontrolę raz na pięć lat.

Na przegląd instalacji składają się oględziny i pomiary. W ramach tego pierwszego sprawdzone zostają przewody i urządzenia. Elektroinstalator sprawdza, czy gniazda zostały rozmieszczone zgodnie z przepisami, a żaden element nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Następnym krokiem są pomiary instalacji elektrycznej:

  • skuteczności ochrony przewodów przed spięciem lub zwarciem;
  • skuteczności ochrony przeciwpożarowej;
  • rezystancji izolacji;
  • wyłączników różnicowo-prądowych.

Informacje dotyczące przeprowadzonych oględzin i pomiarów wraz z ich wynikami muszą zostać zawarte w protokole przeglądu, który stanowi dowód jego przeprowadzenia.

Opracowanie:
Polichno 96
tel. 667 131 332
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz