Kiedy można ogłosić bankructwo firmy?

Kiedy można ogłosić bankructwo firmy?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem. Gdy firma ma coraz większe problemy finansowe, rozwiązaniem może być ogłoszenie przez jej właściciela bankructwa. Jak to zrobić?

Bankructwo firmy – podstawowe informacje

Przedsiębiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę z ryzyka związanego z prowadzeniem firmy. Co więcej, większość osób myślących o pracy na własny rachunek, nie myśli o porażce. Gdy jednak firmowe konto zaczyna świecić pustkami, klientów brakuje, a kontrahenci nie opłacają wystawionych faktur, konieczne jest zmierzenie się z rzeczywistością. Czy i kiedy możliwe jest ogłoszenie bankructwa?

Większości osób słowo „bankructwo” kojarzy się przede wszystkim z dużymi przedsiębiorstwami. Być może wiąże się to z faktem, że upadek firmy dającej pracę wielu osobom, nie przechodzi bez echa – dziennikarze publikują artykuły, materiał zostaje też przygotowany z myślą o jego wyemitowaniu w programach informacyjnych. Warto jednak pamiętać, że prawa ogłoszenia bankructwa nie mają wyłącznie duże firmy – mogą to zrobić również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Kiedy można ogłosić bankructwo?

W czasie prowadzenia firmy, każdy przedsiębiorca może wskazać lepsze i gorsze momenty. Te drugie wiążą się m.in. z opóźnieniami w płatnościach, jakich dopuszczają się kontrahenci. Gdy przedsiębiorca ma problem z regulowaniem bieżących rachunków, nie mówi się jednak jeszcze o bankructwie prowadzonej przez niego firmy. Dlaczego? Ustawodawca jest bardzo precyzyjny, jeżeli chodzi o wskazanie momentu, w którym przedsiębiorca ma prawo ogłosić upadłość. Mowa tu o zobowiązaniach firmy, których termin płatności minął co najmniej 3 miesiące temu. Dodatkowo suma niewykonanych zobowiązań powinna przekraczać 10% wartości bilansowej firmy.

Jeżeli powyższe przesłanki nie są spełnione, to sąd ma prawo oddalić wniosek przedsiębiorcy o stwierdzenie upadłości firmy. Może, ale nie musi – wiele zależy od dokumentacji dostarczonej przez właściciela przedsiębiorstwa do sądu.

Bez wniosku się nie obejdzie

Aby sprawą przedsiębiorcy zajął się sąd, niezbędne jest złożenie kompletu dokumentów. Poza wnioskiem, ważne są załączniki, dzięki którym przedsiębiorca przedstawi aktualną sytuację finansową prowadzonej firmy. Częstą praktyką jest składanie wniosku o stwierdzenie bankructwa podmiotu gospodarczego przez jego wierzycieli. Taki zabieg ma uchronić majątek firmy przed jego zbyciem i tym samym niemożnością zaspokojenia wierzycieli.

Złożenie wniosku w sądzie pozwala ogłosić termin pierwszego posiedzenia sądu. Droga do stwierdzenia bankructwa przedsiębiorcy jest długa, ale – co warto wiedzieć – w tym czasie przedsiębiorca może jeszcze prowadzić działalność gospodarczą. Może też stać się tak, że odzyskując pieniądze od swoich kontrahentów, będzie miał szansę uratować firmę. Warto pamiętać, że przepisy prawa upadłościowego i naprawczego zostały tak skonstruowane, aby chronić zarówno przedsiębiorstwo mające finansowe problemy, jak i wierzycieli.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz