Materiał Partnera

Jakie wymagania musi spełnić firma przewożąca drewno?

Jakie wymagania musi spełnić firma przewożąca drewno?

Przemysł drzewny to w Polsce silna gałąź gospodarki, która wytwarza 2,3% PKB naszego kraju. Aby zasoby tego surowca mogły trafić do przedsiębiorstw zajmujących się jego przerobem na różnorodne produkty, konieczny jest dostęp do profesjonalnych usług, świadczonych przez firmy transportowe. Jak realizują one swoją działalność i jakim wymaganiom muszą sprostać?

Podział surowca drzewnego

Zgodnie z decyzją Inspektoratu Transportu Drogowego z roku 2012 i przepisami dotyczącymi transportu drewna, surowiec ten został podzielony na dwie podgrupy, w zależności od grubości, co ma wpływ na sposób przewozu:

  • grubizna – drewno wielkowymiarowe oraz średniowymiarowe (konieczność pozyskania odpowiedniego zezwolenia przez przewoźnika),
  • drobnica – drewno opałowe oraz zrębki (rozdrobnione, najczęściej mające wymiary 50 mm długości, 20 mm szerokości oraz 8 mm grubości).

Waga przewożonego drewna

Firma przewozowa zajmująca się profesjonalnym transportem drewna, musi wziąć pod uwagę wagę surowca, która nie może przekraczać dopuszczalnych norm nacisku na oś pojazdu. Jak przyznaje Mirosław Krzon z przedsiębiorstwa Mikrzon z Rudy Śląskiej, którego firma zajmuje się m.in. przewozem drewna, niedopełnienie norm mogłoby wiązać się z nałożeniem kary, co w dłuższym okresie czasu podważałoby wiarygodność dostawcy, a także zmniejszało zaufanie klientów. Aby do tego nie dopuścić, konieczna jest odpowiednia wiedza przewoźnika, udzielana następnie kierowcom przypisanym do danego zlecenia, którzy odpowiadają za realizację usługi. Wagę drewna obliczają oni jako iloczyn gęstości danego gatunku oraz jego objętości:  przykładowo, gęstość dla olchy wynosi 750, dla świerka 720, zaś jesionu 800. Dane te są kolejno zestawiane z dopuszczalnymi normami przynależnymi pojazdowi.

Pojazdy do przewozu drewna

Pojazdy do transportu drewna muszą być wyposażone w odpowiedni wysięgnikowy dźwignik hydrauliczny, który umożliwi załadowanie i późniejszy rozładunek surowca na miejscu docelowym. Samochód taki musi być dodatkowo utrzymany w odpowiednim stanie technicznym, aby podołał wyzwaniu dotarcia do terenów leśnych. Ważnym elementem jest również odpowiednie zabezpieczenie ładunku tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo sobie oraz innym uczestnikom ruchu drogowego.

Jak pokazuje powyższy artykuł, firmy transportowe zajmujące się przewozem drewna muszą mieć wiedzę z zakresu przepisów prawa, a także dodatkowo powinny dysponować flotą pojazdów oraz w sposób właściwy szkolić swoich kierowców, którzy finalnie odpowiadają za realizację transportu. Oznacza to, że działalność ta może być wykonywana tylko przez profesjonalistów, którzy przywiązują wagę do detali i jakości wykonywania usług.

Opracowanie:
Ruda Śląska, Rycerska 37
tel. 519 133 040
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz