Materiał Partnera

Jakie są obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego?

Jakie są obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego?

Rzadko kiedy zdarza się sytuacja, że inwestor i zleceniodawca procesu budowlanego ma faktyczną wiedzę techniczną i inżynierską, która pozwoli mu w pełni zadbać o własne interesy związane z budową. W tym celu powołać może inspektora nadzoru inwestorskiego – swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował go w kontaktach z wykonawcą. Szczególnie przy dużych inwestycjach, gdzie jeden błąd może wiele kosztować, warto skorzystać z jego usług. Jakie obowiązki ma inspektor nadzoru inwestorskiego?

Mały błąd, duży koszt

Duże inwestycje, takie jak hale produkcyjne, wiążą się z ogromnymi kosztami. Trwają dość długo, z reguły od 12 do 18 miesięcy – w tym czasie diametralnie mogą zmienić się ceny materiałów budowlanych czy koszty pracy. Co więcej – proces budowlany jest na tyle skomplikowany i bierze w nim udział tak wielu uczestników, że pojawienie się błędów jest kwestią czasu. Niektóre z nich da się naprawić lub zamaskować, inne jednak potrafią sporo kosztować – nie zawsze od razu, czasem dopiero po kilku latach. Aby rozróżnić jedne od drugich, potrzebny jest inspektor nadzoru inwestorskiego.

Obowiązek zatrudnienia

Inspektor nadzoru inwestorskiego w budownictwie ogólnym musi być zatrudniony przy wielu typach budowy, w tym budynkach o wysokości powyżej 15 metrów nad poziomem terenu albo o kubaturze większej, niż 2500 m3.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w prawie budowlanym

Chociaż podstawą tak dużych inwestycji jest zaufanie inwestora do wykonawcy, warto jest mieć każdy etap budowy pod kontrolą. Potrzebna jest jednak do tego wiedza techniczna i inżynierska, która pozwoli odróżnić zwykłe niedociągnięcia od poważnych błędów, które mogą doprowadzić do podniesienia kosztów końcowych lub być problematyczne w przyszłości.

Prawo budowlane przewidziały na tę okoliczność funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest on reprezentantem inwestora na budowie – sprawdza, czy wszystko wykonywane jest zgodnie z projektem i wiedzą techniczną.

Według przepisów prawa inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie oraz praktykę zawodową związaną z powierzonym mu zadaniem. Odpowiednią osobę na to stanowisko inwestor znajdzie w Biurze Inżynierskim Budownictwa Ogólnego "Procons" z Mielca. Będzie ona pełniła rolę nadzoru nad kierownikiem budowy lub kierownikiem robót budowlanych.

Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego

Oprócz obowiązków, takich jak: reprezentowanie inwestora, nadzór nad jakością wykonania, dokonywanie odbiorów, sprawdzanie stanów technicznych instalacji czy kontrola materiałów budowlanych, usuwania wad i rozliczeń, inspektor nadzoru budowlanego posiada pozwalające mu na skuteczne działania prawa.

Dotyczą one głównie jego relacji z kierownikiem budowy. Może mu wydawać polecenia oraz żądać dokonywania poprawek. Wpisuje polecenia do dziennika budowy. Ostatecznie może też wstrzymać roboty budowlane, gdy widzi zagrożenie w ich kontynuacji lub rażące niezgodności z projektem.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz