Materiał Partnera

Jak zadbać o BHP w małej firmie?

Jak zadbać o BHP w małej firmie?

Zakres Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to obszar, w którym polscy przedsiębiorcy mogą wiele nadrobić. Badania Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzone w roku 2016 stwierdziły bowiem uchybienia występujące w aż 98 proc. przedsiębiorstw. Statystyki te w sposób jasny potwierdzają, że wciąż jest sporo do zrobienia, a wdrożenie odpowiedniego programu związanego z BHP, powinno uchronić przedsiębiorstwa przed niekorzystnymi konsekwencjami finansowymi.

Kogo obowiązują przepisy?

Litera prawa stanowi, że jednoosobowa działalność gospodarcza nie wymaga wprowadzenia zasad związanych z BHP. Zmiana ulega jednak wraz z zatrudnianiem w firmie już pierwszego pracownika na podstawie umowy o pracę, co obliguje przedsiębiorcę do podjęcia szeregu kroków, w tym do wdrożenia zasad związanych z obszarem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Obejmują one zaplanowanie i wprowadzenie działań mających zapewnić bezpieczną i higieniczną przestrzeń pracy dla zatrudnionego. Na przedsiębiorcy spoczywać będzie natomiast obowiązek, aby zasady te były przestrzegane, a ewentualnie wykryte uchybienia sprawnie usuwane.

Samodzielne kroki

Istotnym elementem przy wdrażaniu BHP w naszym przedsiębiorstwie jest to, jaką działalność prowadzimy. Gdy opiera się ona na obcowaniu z niebezpiecznymi maszynami czy szkodliwymi substancjami, spoczywać będą na nas dodatkowe obowiązki, związane choćby z zapewnieniem naszemu pracownikowi odpowiedniego ubrania ochronnego. Typowym działaniem jest także przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a obowiązkowym elementem jest wyposażenie miejsca pracy w apteczkę.

W przypadku BHP nie wystarczy jednak samo opracowanie zasad i regulaminów. Decydując się na samodzielne wdrażanie, musimy pamiętać o dwóch obowiązkach, jakie na nas spoczywają:

  • organizowaniu w ramach czasu pracy szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny pracy dla osób zatrudnionych,
  • organizowaniu uzupełniających szkoleń okresowych.

Są to dwie czynności, które mają na celu wyposażyć pracowników w wiedzę o tym, jakie zasady panują w konkretnym zakładzie pracy i jakich działań muszą oni przestrzegać w trakcie przebywania na terenie zakładu.

Korzystanie z pomocy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy jest wydarzeniem nieuchronnym dla pracodawcy. Dlatego w tym przypadku warto działać zawczasu i zasady BHP wdrożyć już w momencie zatrudnienia pierwszego pracownika. Oczywistym jest jednak, że większość przedsiębiorców nie dysponuje konieczną wiedzą, która pozwoliłaby na wdrożenie wszystkich wytycznych BHP ze względu na dużą kompleksowość przepisów. Właśnie po to działają firmy szkoleniowe i doradcze takie jak DORADZTWO BHP IZABELA CHLEBDA, które świadczy szeroką paletę usług związanych z tą dziedziną. Chodzi tu przede wszystkim o szkolenia wstępne przed rozpoczęciem pracy, a także wymagane szkolenia okresowe. Koszt takich usług wynosi od zaledwie 55 zł do 200 zł, w zależności od wielkości firmy. Jest to jednak inwestycja niezwykle opłacalna, bowiem kary wydawane przez Państwową Inspekcję Pracy w razie jakichkolwiek stwierdzonych uchybień, są często kilkukrotnie wyższe.

Całkowity outsourcing BHP

Outsourcing BHP, czyli zlecenie zewnętrznym specjalistom wszelkich zadań związanych z tym obszarem, jest znakomitym sposobem działania nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale także dla małych firm. Są to podmioty dysponujące szeroką wiedzą w tej dziedzinie, dzięki czemu są w stanie opracować dla nas wszystkie konieczne zasady i regulaminy oraz dodatkowo zadbać o ich wdrożenie. Najczęściej koszt takich usług wynosi do kilkuset złotych i niejednokrotnie obejmuje także świadczenie rabatów przy stałym korzystaniu ze wsparcia danej firmy.

Dbanie o bezpieczeństwo pracy zatrudnianych przez nas osób jest koniecznym wymogiem we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Warto podejść do tej kwestii z uwagą i rozsądkiem, ochraniając przed ewentualnymi problemami zarówno siebie, jak i swoich pracowników. 

Opracowanie:
Poznań, Jugosłowiańska 48a lok. 38
tel. 50 308 62 63
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz