Materiał Partnera

Jak zachowywać się podczas imprez masowych i czym zajmuje się na nich ochrona

Jak zachowywać się podczas imprez masowych i czym zajmuje się na nich ochrona

Organizacja imprezy masowej nie jest łatwa. Należy zadbać o wszystkie szczegóły, zachowując wymogi i warunki bezpieczeństwa. Jest to niezwykle ważne, aby na imprezie masowej znajdował się chociaż jeden ochroniarz, który będzie pilnować porządku. Zazwyczaj jednak jest ich więcej. Chodzi jedynie o to, aby uczestnicy bawili się, ale w bezpieczny sposób. Jak należy zachowywać się podczas takich imprez?

Za co odpowiedzialni są ochroniarze na imprezie

Ochroniarze na imprezach masowych mają za zadanie dbanie o bezpieczeństwo. Często również pilnują, aby niepełnoletnie osoby nie piły alkoholu. Podstawowe zagrożenia wynikają z m.in. niewłaściwego przygotowania obiektu lub terenu wydarzenia, ale także z uczestnictwa w imprezach masowych osób zachowujących się prowokacyjnie, a nawet agresywnie. Takie osoby często stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Często niewyznaczenie dróg ewakuacji może doprowadzić do ataku paniki. Zadaniem ochrony jest uspokajanie takich osób, wskazywanie im odpowiedniej drogi, jeśli będzie taka potrzeba, ale przede wszystkim przeciwdziałanie sytuacjom, w których zagrożone jest czyjeś życie, albo nawet zdrowie. Do zagrożeń zdrowotnych możemy zaliczyć wszelkie uszkodzenia ciała, które mogą wynikać np. ze zbyt intensywnej zabawy przy barierkach albo stany upojenia alkoholowego. Ochrona musi być czujna także i w tym zakresie. Na rynku istnieje wiele firm, takich jak np. firma Konsal-Ochrona Sp. z o.o., której specjalizacją jest m.in. ochrona imprez masowych.

Jak powinni zachowywać się uczestnicy podczas imprezy masowej

Oczywiście o bezpieczeństwo dba nie tylko organizator i ochrona, ale także my, czyli uczestnicy tego wydarzenia. Jesteśmy zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać regulaminów obiektu i imprezy. Uczestnicy nie mogą także wnosić i posiadać na terenie przedsięwzięcia broni czy też innych niebezpiecznych przedmiotów. Mogą to być materiały wybuchowe, pirotechniczne, pożarowo-niebezpieczne. Oczywiście powinniśmy na takiej imprezie zachowywać się rozsądnie i czujnie oraz ograniczyć zaufanie do osób, których nie znamy. Nie powinniśmy także pić za dużo alkoholu. Tak jak możemy to robić w domu i raczej nic nie powinno się stać, tak będąc gdzieś na imprezie, należy zachować szczególną ostrożność. Warto zawsze pamiętać o tym, że niedaleko znajduje się ochroniarz czy też ochroniarze. To oni mają wszystkiego pilnować, zatem jeśli dzieje się coś złego bądź coś nas niepokoi, powinniśmy im o tym powiedzieć. Tak samo ochroniarzowi należy zgłaszać wszelkie sytuacje które już miały miejsce. Mowa tu o kradzieży, pobiciach itp.

Opracowanie:
Gdynia, Hutnicza 1
tel. 58 622 53 51
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz