Materiał Partnera

Jak zabezpieczyć budynek na wypadek pożaru?

Jak zabezpieczyć budynek na wypadek pożaru?

Budynki, zwłaszcza wielopoziomowe, w czasie pożaru mogą stać się śmiertelną pułapką. Nie tylko sam ogień lub dym stanowią zagrożenie. Również nadpalona instalacja oraz osłabiona konstrukcja, mogą doprowadzić do śmierci wielu osób. Wobec tego budynki powinny być odpowiednio zabezpieczane, poprzez zastosowanie ognioodpornych substancji. O czym warto pamiętać? 

Zabezpieczenie konstrukcji

Najważniejsze podczas budowy nowego obiektu, który ma być odpowiednio zabezpieczony przed ogniem, jest stosowanie ognioodpornym materiałów. Jeśli zaś materiały konstrukcyjnie nie posiadają wystarczająco wysokiej klasy ognioodporności, można dodatkowo zastosować różnego rodzaju produkty, mające na celu jej zwiększenie. W przypadku konstrukcji stalowych stosuje się farby rozpuszczalnikowe lub wodorozcieńczalne, które nie tylko są skuteczne, ale też łatwe w aplikacji. W swoim składnie nie powinny zawierać substancji toksycznych np. azbestu. Konstrukcje żelbetowe zabezpiecza się przy pomocy natrysków ogniochronnych. Jest to zaprawa na bazie gipsu o wysokim stężeniu kruszyw lekkich. Warto wiedzieć, że ognioodporność można zwiększyć nawet w przypadku drewnianej konstrukcji, poprzez zastosowanie specjalistycznych farb lub lakierów.

Doskonałej jakości zabezpieczenia przeciwpożarowe zarówno do konstrukcji, jak i elementów instalacyjnych można znaleźć między innymi w ofercie producenta wyrobów ognioodpornych Carboline Polska, którego główna siedziba znajduje się w Wiślinie niedaleko Gdańska.

Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych 

Oprócz konstrukcji niezwykle ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie rur instalacyjnych oraz kabli. W tym celu można użyć między innymi: 

  • Pasta pęczniejąca lub ablacyjna do zabezpieczenia rur – wykorzystywana do zabezpieczenia rur stalowych, żeliwnych bez izolacji oraz uszczelnia rur palnych o małych średnicach.  

  • Pęczniejąca opaska ognioodporna – do uszczelnień przejść instalacyjnych, przez które przechodzą rury palne lub rury niepalne izolowane palną syntetyczną pianką FEF oraz wiązek kabli. 

  • Kołnierz ogniochronny – może być montowany na już wykonaną  użytkowaną instalację, wyposażone w klamrę do spinania oraz uchwyty montażowe.

  • Flame Cabel Farba – elastyczna powłoka – do uszczelniania przejść mieszanych.
  • Piana przeciwpożarowa – do uszczelniania ościeżnic drzwi p. pożarowych, złączy liniowych i dylatacji, przejść mieszanych oraz kablowych.

  • Silikon pęczniejący – używany np. do wykonywania uszczelnień ogniochronnych dla środowiska X.

Wybór ognioodpornych materiałów zależy od indywidualnych cech danego obiektu. Osoby, które nie mają doświadczenia w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań przeciwpożarowych, powinny poprosić o pomoc przedstawiciela firmy, która zajmuje się ich produkcją oraz sprzedażą. W ten sposób uniknie się ewentualnych pomyłek.

Opracowanie:
Wiślina, Słoneczna 29
tel. 58 342 23 85
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz