Materiał Partnera

Jak wygląda procedura licytacji komorniczych?

Jak wygląda procedura licytacji komorniczych?

W przypadku zajęcia przez komornika majątku dłużnika, kolejnym krokiem wielokrotnie jest próba spieniężenia określonych dobór drogą licytacji komorniczych. Te zaś muszą być przeprowadzane według określonych norm, umożliwiających przede wszystkim wzięcia w nich udziału każdemu. Poznaj zatem najważniejsze procedury licytacji komorniczych.

Informacje o licytacjach komorniczych

Wszystkie licytacje komornicze są obwieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, a także w siedzibach sądów i na witrynach prowadzonych przez komorników. Muszą one być każdorazowo obwieszczane publicznie, z podanym przedmiotem licytacji, terminem oraz miejscem. Warto przy tym wiedzieć, że obecnie licytacje komornicze stanowią prawdziwą okazję przy np. zakupie mieszkania, czy innych typów nieruchomości.

Obwieszczenia dotyczące licytacji komorniczych, możesz śledzić między innymi na stronie Kancelarii Komorniczej Grzegorza Krukara – jego własność terytorialna to gminy: Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica, Nowogrodziec i Warta Bolesławiecka.

W jaki sposób przystępuje się do licytacji komorniczych?

Przed daną licytacją komorniczą określony przedmiot tejże licytacji będzie miał ustaloną swoją kwotę początkową. Aby wziąć udział w całym procesie należy zatem wpłacić tak zwane wadium, czyli część sumy wartości licytowanego dobra – ruchomości, czy nieruchomości. W Polsce jest to jedna dziesiąta całej kwoty. Istotne przy tym jest to, że w przypadku „wygrania” licytacji, kupujący wpłaca sumę pomniejszoną o wadium. Reszta uczestników może zaś liczyć na zwrot wcześniej wpłaconej rękojmi. Warto zatem zauważyć, że kupno np. mieszkania z licytacji komorniczej może być bardzo opłacalne, ale należy dysponować określoną ilością pieniędzy, a także należy przebić często bardzo dużą konkurencję.

Pierwszy termin licytacji

Licytacje komornicze często odbywają się w dwóch terminach. Pierwszy z nich dotyczy niższej ceny wywoławczej, która stanowi 75% oszacowanej kwoty wartości danego mienia. Komornik wylicza wcześniej wartość ruchomości lub nieruchomości, określa średnią wartość rynkową i obwieszcza termin licytacji. Pierwsza wskazana data zawsze jest obowiązkowa i podejmowana z urzędu, a niższa cena określonego dobra ma zachęcić kupujących do wzięcia udziału w licytacji.

Drugi termin licytacji

Drugi termin licytacji obwieszczany jest najczęściej w przypadku, w którym nie uda się w pierwszym terminie sprzedać określonej nieruchomości, czy ruchomości. Cena wywoławcza wtedy wynosi 50% wartości szacunkowej, co jest niebywałą okazją, zwłaszcza w przypadku sprzedaży kamienic, gruntów, domów, biur, czy mieszkań oraz różnych kosztowności. Warto jednak wiedzieć, że drugi termin licytacji nie jest powoływany z urzędu, a na wniosek wierzyciela, stąd często cała licytacja odbywa się tylko raz.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz