Materiał Partnera

Jak wybrać właściwą szkołę dla dziecka?

Jak wybrać właściwą szkołę dla dziecka?

Rodzice często stają przed niełatwym zadaniem pomocy swoim pociechom w wyborze właściwej szkoły. Pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników – renomę placówki, możliwości, jakie oferuje, warunki do rozwoju i kształcenia, ale też bardziej przyziemne, takie jak standard budynku i wyposażenia. Czym jeszcze powinniśmy się kierować i jakie rozwiązanie dla dziecka będzie najlepsze?

Świetna atmosfera

Od tego, czy uczeń będzie się dobrze czuł w szkole, zależy w dużej mierze jego chęć uczęszczania na zajęcia, motywacja do nauki oraz osiąganie jak najlepszych wyników. Spory wpływ na to ma kadra pedagogiczna. Nauczyciele muszą być wyrozumiałymi, ciepłymi i pomocnymi osobami, które ponadto pełnią też szereg innych ról, związanych ze swoim zawodem: występują jako autorytet, nierzadko też pomagają niczym wykwalifikowany psycholog. Ponadto muszą przekazać dzieciom i młodzieży wiedzę w sposób najbardziej przystępny oraz atrakcyjny, by zachęcić swoich podopiecznych. Dzięki miłej atmosferze i przychylności nauczycieli uczniowie będą chętnie uczęszczali nawet na dodatkowe zajęcia, które poszerzą ich horyzonty i wpłyną pozytywnie na rozwijanie zainteresowań czy odkrywanie nowych pasji. Placówką posiadającą odpowiednią kadrę z pewnością jest Zespół Szkół Społecznych STO znajdujący się w Szczecinku. To świetne miejsce do rozwoju dziecka, przygotowujące go w najlepszy możliwy sposób do dorosłego życia. Istotne jest też przekazanie wiedzy w odpowiedniej ilości, by uczniowie bez problemu mogli zdać egzamin dojrzałości i wybrać się na interesujące ich studia na wyższej uczelni.

Wysoki poziom nauczania

Zarówno w szkole podstawowej jak i w funkcjonującym nadal gimnazjum zapewniamy naszym uczniom bardzo wysoki poziom nauczania. Świadczą o tym wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz liczne sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych. Gwarantuje to świetnie wykształcona i stale doskonaląca się kadra składająca się w zdecydowanej większości z nauczycieli dyplomowanych i mianowanych.

Zwieńczeniem okresu nauki w szkole ponadgimnazjalnej jest egzamin maturalny. Jego wyniki w sposób istotny warunkują możliwość wyboru pożądanych kierunków studiów na najlepszych uczelniach wyższych. Umożliwiamy naszym uczniom osiągnięcie sukcesu w tym zakresie poprzez zajęcia z najlepszą kadrą dydaktyczną w mieście. Wykładowcy przedmiotów rozszerzonych to nauczyciele dyplomowani będący od wielu lat weryfikatorami i egzaminatorami egzaminu dojrzałości. Wyboru przedmiotów rozszerzonych (od dwóch do trzech) nasi uczniowie mogą dokonać już po I semestrze w kl. I liceum.

Dodatkowe zajęcia kluczem do rozwoju

Niezwykle ważnym aspektem w zawodzie nauczyciela jest powołanie do jego wykonywania. Wykładowca pobudzający swoich słuchaczy do myślenia, zaciekawia ich poprzez unikalne podejście do tematu oraz jego wyjątkowe, autorskie opracowanie. Rozmaite niuanse decydują o tym, że uczeń uznaje przedmiot za warty uwagi, nauczyciel ma więc niewątpliwie trudne zadanie, przekonując go do zajęć, które prowadzi. Szczególną rolę odgrywają również zajęcia dodatkowe. Efektowne eksperymenty chemiczne i fizyczne rozbudzające ciekawość, kółka literackie rozwijające pasję do czytania książek i pisania autorskich dzieł, rozmaite zajęcia sportowe, które pozwolą realizować też zainteresowania w tym zakresie – wszystkie muszą być prowadzone z zaangażowaniem i w przyjaznej atmosferze. Tylko w ten sposób nauczyciele będą w stanie zachęcić uczniów do zostawania po lekcjach w celu rozwoju umiejętności czy wiedzy. Warto zatem zapoznać się dokładnie z ofertą konkretnej szkoły        i poznać placówkę podczas organizowanych drzwi otwartych. Dzięki temu będziemy w stanie zapewnić najlepszą edukację naszym dzieciom i połączyć ją z realizowaniem ich pasji.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz