Materiał Partnera

Jak wdrożyć zarządzanie przez cele?

Jak wdrożyć zarządzanie przez cele?

Metodyka MBO jest jednym ze sposobów zwiększenia efektywności firmy. Wymaga jednak przeprowadzenia konkretnych procesów, w tym m.in. zdefiniowania celów przekazywanych pracownikom do realizacji. Wdrożenie MBO do przedsiębiorstwa jest stosunkowo skomplikowane ze względu na możliwe utrudnienia z tym związane, które mogą przyczynić się do nieskuteczności metody. Jak zatem skutecznie wprowadzić ją do firmy i uzyskać oczekiwane rezultaty?

Specjalistyczna pomoc

Wdrażanie metodyki MBO na własną rękę może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Zarządzanie przez cele jest bowiem skuteczne tylko w momencie, gdy poszczególne jego składniki są określone w sposób właściwy dla konkretnego przedsiębiorstwa. Warto więc zdecydować się na profesjonalną pomoc w tym zakresie, którą oferuje m.in. Nova Praxis – firma zajmująca się optymalizacją procesów biznesowych i nie tylko. Ustalają oni konkretny plan działania, dzięki któremu MBO wprowadzane jest do przedsiębiorstwa właściwie.

Przede wszystkim usługa obejmuje przygotowanie konkretnych celów dopasowanych do specyfiki danej firmy i uzgodnienie ich z zarządem oraz menadżerami. Objaśnienie poprawnie skonstruowanych założeń  w trakcie warsztatów pozwala zrozumieć strukturę celów w organizacji i wypracować wspólnie spójny wewnętrznie model celów począwszy od Zarządu poprzez dyrektorów, kierowników a kończąc na liderach i pracownikach ich tworzenia i tym samym definiować je podobnie, czyli właściwi. Specjaliści poza definiowaniem struktury celów zajmą się też przedstawieniem wszelkich pułapek charakterystycznych dla błędnego wprowadzania metodyki MBO do firmy. Wdrożenie zarządzania przez cele obejmuje zatem przede wszystkim rzetelne i profesjonalne szkolenie kadry menadżerskiej.

W pełni dostosowana strategia

Każda firma prowadzona jest w inny sposób. Jest to w dużej mierze uzależnione profilem jej działalności – w przypadku firmy handlowej definicja jej celu sprzedażowego będzie odmienna np. od tej określonej w przypadku firmy produkcyjnej. Wdrożenie zarządzania przez cele oznacza także konieczność zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa na wypadek nieosiągnięcia wyznaczonych celów przez pracowników. Jeżeli cele nie zostaną zrealizowane, wypłaty premii zostaną automatycznie zawieszone, ale cele nie muszą być realizowane liniowo dla wielu firm ostatni kwartał roku to moment największej sprzedaży, zatem może się okazać konieczne uwzględnienie zmiennego w czasie roku celu sprzedażowego. W ten sposób firma uniknie problemów w momencie wygenerowania niższych niż zakładane zysków w określonym kwartale, kiedy rzeczywiście działania sprzedażowe są konieczne.

Wdrożenie zarządzania przez cele wymaga także określenia odgórnych definicji wskaźników i mierników, co pozwoli ustalić równy system generowanej marży. Wprowadzenie metodyki MBO to zatem wbrew pozorom złożona procedura, w trakcie której konieczne jest zadbanie o wiele poszczególnych elementów. Dzięki temu wpłynie ona na znaczne zwiększenie efektywności firmy – warto w tym zakresie zaufać specjalistycznej firmie mającej doświadczenie w optymalizacji procesów biznesowych i wdrażaniu metodyki MBO.

Opracowanie:
Kraków, pl. Szczepański 3 lok. 48
tel. 608 552 261
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz