Materiał Partnera

Jak sprzedać mieszkanie? Dlaczego konieczna jest wizyta u notariusza?

Jak sprzedać mieszkanie? Dlaczego konieczna jest wizyta u notariusza?

Obrót nieruchomościami – ich kupno lub sprzedaż – wymagają wizyty u notariusza. Dlaczego jest to konieczne? Tylko notariusz może sporządzić w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, konieczną do legalnego przeprowadzenia takiej transakcji. Jak wygląda proces sprzedaży mieszkania? Jak przygotować się do wizyty u notariusza? Odpowiedzi poznacie, czytając nasz artykuł.

Po co do notariusza?

Kiedy planujemy sprzedaż mieszkania, musimy koniecznie wybrać się do notariusza. To on sporządzi dla nas umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Taka umowa zawiera najważniejsze informacje na temat transakcji sprzedaży nieruchomości. Żeby sprzedać lub kupić nieruchomość, trzeba wybrać się do notariusza. To tam sprzedający i kupujący podpisują się pod umową sprzedaży. Żeby cała transakcja była ważna, pod umową podpisać musi się także notariusz. Dobrze znaleźć sprawdzoną, zaufaną kancelarię notarialną, która cieszy się doskonałą opinią. Warto wybrać kancelarię, którą prowadzi Łukasz Górski Notariusz.

Jak się przygotować do wizyty u notariusza?

Zanim obie strony – sprzedawca i nabywca nieruchomości – spotkają się u notariusza, musi zostać przygotowana umowa. Ważne też, by każda ze stron miała czas, by z treścią tej umowy dobrze się zapoznać – nie powinno być tak, że treść umowy po raz pierwszy usłyszymy dopiero u notariusza, bezpośrednio przed złożeniem podpisu pod tym dokumentem. Na zapoznanie się z umową powinien być przynajmniej jeden dzień, który pozwoli dokładnie ją przeczytać. W razie wątpliwości dotyczących niektórych zapisów umowy pamiętajmy, że możemy zapytać o nie notariusza – jego zadaniem jest objaśnienie nam znaczenia poszczególnych zapisów i wyjaśnienie, jakie będą ich konsekwencje. W sytuacji, w której nie zgadzamy się na niektóre zapisy umowy, możemy to zgłosić notariuszowi oraz drugiej stronie transakcji – wtedy takie zapisy dość często są usuwane lub zmieniane. Najważniejsze, to nie podpisywać umowy, co do której mamy wątpliwości lub obiekcje – takie działanie może łatwo obrócić się na naszą niekorzyść. Dlatego sprzedający i kupujący powinni porozumieć się co do treści umowy przed jej podpisaniem. Ważne, by sprzedający przedstawił kupującemu i notariuszowi takie dokumenty, jak odpis księgi wieczystej dotyczącej jego mieszkania, wypis aktu notarialnego umowy potwierdzającej nabycie przez niego mieszkania, zaświadczenie o tym, że w mieszkaniu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie, że wszystkie opłaty są uregulowane. Osoba kupująca nieruchomość nie musi przygotowywać tylu dokumentów – ważne tylko, by mieć podpisaną umowę kredytową na zakup mieszkania, o ile taki kredyt został zaciągnięty. Czasem kupujący powinien mieć ze sobą wypis aktu notarialnego dotyczący umowy o rozdzielności majątkowej, gdy taka umowa majątkowa została przez niego zawarta. Wszystkie te dokumenty sprzedający i kupujący powinni dostarczyć notariuszowi z wyprzedzeniem. Pamiętajmy też, że podpisy pod umową mogą złożyć tylko te osoby, które zostały wymienione w akcie notarialnym, chyba że wcześniej udzielone zostało przez stronę sprzedającą lub kupującą pełnomocnictwo do sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wówczas, to pełnomocnik podpisze umowę przedstawiając wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa.

Jakie są obowiązki notariusza?

Zadaniem notariusza jest dbałość o to, by proces podpisywania umowy i cała transakcja sprzedaży nieruchomości przebiegała prawidłowo. W związku z tym, notariusz musi poinformować obie strony transakcji – sprzedającego i kupującego – o należnych im prawach oraz o ich obowiązkach. Do notariusza należy też obowiązek poinformowania stron o konkretnych skutkach poszczególnych zapisów podpisywanej przez nie umowy. Notariusz powinien też potwierdzić wiarygodność dokumentów, które przekazują mu strony. Co również warto podkreślić – jego obowiązkiem jest dbanie o zabezpieczenie praw i słusznych interesów nie tylko obu stron umowy – kupującego i sprzedającego nieruchomość, ale również innych osób, dla których umowa ta może powodować skutki prawne. Zadaniem notariusza jest zadbanie o to, by podpisana umowa była zgodna z prawem. Poza sporządzeniem umowy w formie aktu notarialnego i doprowadzeniem do jej podpisania, notariusz powinien też złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o wpisanie danych nowego właściciela nieruchomości do księgi wieczystej. Za swoje usługi notariusz oczywiście pobiera stosowne opłaty, potocznie nazywane jako taksa notarialna. Warto też pamiętać, że oryginał aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży mieszania zostaje u notariusza.

Co się stanie, jeśli nie podpiszemy umowy sprzedaży mieszkania u notariusza?

Tutaj sprawa jest jasna – umowa sprzedaży mieszkania, która nie ma formy aktu notarialnego, jest po prostu nieważna. Mówi o tym artykuł 73 §2 w związku z artykułem 158 Kodeksu cywilnego. Umowa zawarta w każdej innej formie niż akt notarialny nie ma mocy prawnej – dlatego, kiedy planujemy sprzedaż lub zakup mieszkania, koniecznie musimy udać się do notariusza. Jeśli taka umowa została już zawarta, jedynym wyjściem jest zawarcie jej ponowne, tym razem zgodnie z przepisami.

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz