Materiał Partnera

Jak przejść przez procedury wymagane do uzyskania prawa jazdy?

Jak przejść przez procedury wymagane do uzyskania prawa jazdy?

Prawo jazdy jest obecnie dokumentem, o którym marzy każdy nastolatek. Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem stanowi również podstawowy wymóg, jaki pracodawcy umieszczają w wielu ofertach pracy. Do osiągnięcia celu wymagane jest jednak nie tylko zdanie egzaminu, ale również dopełnienie szeregu niezbędnych formalności. Co warto wiedzieć i jak się przygotować do tego procesu?

Wymagania formalne i podstawowe dokumenty

Uzyskanie prawa jazdy kategorii B, które należy do najpopularniejszych i uprawnia do prowadzenia pojazdów osobowych, wymaga spełnienia określonych warunków.  Aby otrzymać taki dokument, konieczne jest ukończenie 18. roku życia, czyli osiągniecie prawnej pełnoletniości. Nie jest to jednak równoznaczne z terminem rozpoczęcia zajęć na kursie. Przepisy mówią, że w momencie zdawania egzaminu adeptowi szkolenia do ukończenia 18 lat może brakować nie więcej niż 1 miesiąc. Gotowy dokument natomiast odbierze dopiero po osiągnięciu tego wieku. Na kurs można zapisać się więc wcześniej, tak aby ukończyć go w momencie osiągnięcia wspomnianego wieku. Placówki takie jak ośrodek szkolenia kierowców Dakar przygotowują różne wersje kursów, które trwają po kilka miesięcy. Przyszły młody kierowca nie może jednak skorzystać z opcji szkolenia wcześniej niż trzy miesiące przed uzyskaniem pełnoletniości.

Drugim warunkiem przystąpienia do kursu jest zaświadczenie lekarskie, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Taki dokument warto przygotować sobie jeszcze przed wizytą w ośrodku szkolenia. Do zapisania się na kurs potrzebne jest:

  • wspomniane zaświadczenie lekarskie,
  • aktualne zdjęcie o wymiarach: 35 x 45 mm – kolorowe, ostre i wyraźne, na jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, twarz w pozycji frontalnej powinna zajmować 70-80% fotografii, pokazywać oczy i źrenice,
  • dowód osobisty albo paszport,
  • dokument, który potwierdzi adres zameldowania,
  • pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego, jeśli kandydat nie ukończył jeszcze 18 lat,
  • wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny do pobrania na stronach internetowych szkół i wydziałów komunikacji).

Pierwszy krok – numer Profilu Kandydata na Kierowcę

Nowością w kursach na prawo jazdy jest wprowadzenie obowiązku rejestrowania się kandydatów w wydziale komunikacji oraz zakładanie tzw. Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Zatem każda osoba, która planuje zapisanie się na kurs w pierwszej kolejności (po odwiedzeniu lekarza i fotografa) powinna udać się do urzędu. Składa w nim wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z wymienionymi wyżej dokumentami, a w zamian otrzymuje unikalny numer PKK. Jeśli wszystkie dokumenty są w komplecie, numer jest przyznawanyod razu. W pozostałych przypadkach oczekiwanie trwa od 2 dni do 2 miesięcy, zależnie od pojawiających się problemów. 

Z przyznanym numerem kandydat może już udać się do ośrodka szkoleniowego i podjąć zajęcia na dowolnym kursie na prawo jazdy kat. B. Po jego ukończeniu i odbyciu zajęć praktycznych składa wniosek o egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Konieczna jest wizyta osobista, ponieważ kandydat musi dostarczyć dokument o ukończeniu kursu i wnieść stosowną opłatę. Kolejne podejścia do egzaminu można już zazwyczaj umawiać telefonicznie, dokonując wpłaty przelewem. Po zdanym egzaminie WORD automatycznie wysyła informację do odpowiedniego urzędu, a kandydatowi pozostaje oczekiwanie na gotowy dokument oraz jego odbiór we właściwym wydziale.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz