Materiał Partnera

Jak prawidłowo wykonać wykopy pod fundamenty?

Jak prawidłowo wykonać wykopy pod fundamenty?

Prace ziemne obejmujące wykopy pod fundamenty należy zaplanować między początkiem kwietnia a końcem października. Jeszcze przed rozpoczęciem tego okresu warto przygotować się do zaplanowanych zadań. W tym artykule poznacie szczegółowy harmonogram poszczególnych działań związanych z wykonaniem wykopu. Podpowiemy Wam także, na jakie najczęściej popełniane błędy należy zwrócić baczną uwagę.

Wytyczanie obrysu

Pierwszym etapem prac jest wytyczenie obrysu budynku. Jego położenie na posesji musi być zgodne z zapisami projektu. Należy wyznaczyć zewnętrzne krawędzie lub osie ścian, wzdłuż których będą wykonywane wykopy pod fundamenty. Wytyczenia obrysu dokonuje geodeta.

Prace ziemne

Prace ziemne powinny być wykonywane w dni bez deszczu. W przypadku deszczu należy ochronić wykop za pomocą grubej folii. Do zrobienia wykopu najlepiej jest wynająć koparkę lub minikoparkę. Wykopy pod ławy, których głębokość przekracza 50 cm, można wykopać łopatą lub wynająć minikoparkę o szerokości łyżki 30-100 cm. Ciężkich przedmiotów nie można składować w odległości mniejszej niż 60 cm od wykopów. W przeciwnym wypadku może to doprowadzić do osunięcia ziemi.

Wymiary wykopów

Po usunięciu wierzchniej, żyznej warstwy gleby wykonuje się wykop do głębokości, na której znajdują się ławy.” – podkreśla specjalista z firmy KDBUD sp. z o.o. Od głębokości posadowienia budynku zależy głębokość wykopu, którego dno może nawet sięgać dolnej krawędzi ław. W tym przypadku powierzchnia wykopu będzie większa. Deskowanie zostanie wybudowane na jego dnie. Przeważnie jednak szerszy wykop wykonuje się jedynie do górnej powierzchni ław fundamentowych. Głębiej wykopuje się tylko rowy pod ławy. Warto pamiętać, że szerokość rowów musi być większa od szerokości ław. Umożliwia to wygodne zamontowanie deskowania.
Można również wykonać fundamenty bez deskowania i rozróżnienia na ławy oraz ściany. Wykop zabezpiecza się jedynie folią i zalewa betonem. Tego typu wykop jest węższy. Musi być wykonany idealnie równo. Jego ścianki nie mogą się osuwać w żadnym miejscu.

Sprawdzenie wykopów

Podczas robienia wykopów warto na bieżąco kontrolować jakość ich wykonania. W celu sprawdzenia poprawności kątów należy zmierzyć przekątne kwadratowych lub prostokątnych obrysów. Poszczególne pary przekątnych muszą mieć takie same długości.
Kolejnym ważnym elementem jest zgodna z projektem głębokość oraz szerokość wykopów. Zbyt płytkie posadowienie fundamentów grozi tzw. wysadzinami, które prowadzą do pękania fundamentów. Za duża głębokość to ryzyko zbliżenia się do wód gruntowych. Tolerancja odchyleń w przypadku głębokości wynosi zaledwie 2 cm.
Prawidłowe wykonanie wykopów pod fundamenty decyduje o późniejszej zgodności całego budynku z projektem. Nawet niewielkie odchylenia od normy mogą mieć później poważne konsekwencje.

Opracowanie:
Dąbrowa Białostocka, Małyszówka 43
tel. 603 961 333
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz