Jak dochodzić zachowku?

Jak dochodzić zachowku?

Spadkodawca może przepisać swój majątek dowolnej osobie na podstawie testamentu. Zstępni, którzy zostali w nim pominięci, mają prawo do zachowku – czyli wypłaty określonej sumy pieniężnej, którą otrzymaliby w przypadku dziedziczenia ustawowego. Dowiedz się, czym jest to świadczenie, jak wystąpić o zachowek i w jakim przypadku roszczenie o zachowek może być nieważne.

Czym jest zachowek?

Zachowek jest uprawnieniem, które chroni spadkobierców ustawowych, a więc odpowiednio dzieci, małżonka zmarłego, jego rodziców oraz wnuków, w przypadku, gdy zostali oni pominięci w testamencie spadkodawcy. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, mają oni prawo do ubiegania się o część majątku, która przypadłaby im, jeśli doszłoby do dziedziczenia ustawowego.

Osoba uprawniona do zachowku może domagać się zapłaty określonej sumy pieniężnej od spadkobierców wymienionych w testamencie. Nie może jednak żądać wydania przedmiotów mających wartość majątkową lub sentymentalną.

Nie wszyscy najbliżsi zmarłego mają również prawo do zachowku. Kto nie jest uprawniony do otrzymania świadczenia?

 • osoby, które zostały wydziedziczone w testamencie
 • małżonek, który w czasie śmierci zmarłego był z nim w separacji
 • osoby uznane za niegodne dziedziczenia
 • osoby, które zrzekły się zachowku

Jak domagać się zachowku?

Pamiętaj, że masz prawo domagać się zapłaty od osoby powołanej do spadku w testamencie odpowiedniej sumy pieniężnej. Nie wiesz, jak ubiegać się o zachowek? Są dwie możliwości - zapłata może nastąpić dobrowolnie na podstawie zawartej ugody lub w wyniku procesu sądowego.

Dobrowolna zapłata

Dobrowolna spłata zachowku jest oczywiście dużo korzystniejszym rozwiązaniem. Po pierwsze oszczędzamy na niemałych opłatach sądowych, a po drugie mamy możliwość dostosowania wysokości spłat do rzeczywistej sytuacji majątkowej zobowiązanego do zapłaty zachowku, odłożenia spłaty lub rozłożenia jej na raty. Jeśli obie strony zdecydują się bezspornie rozwiązać kwestię spadku, warto sporządzić odpowiedni dokument.

Roszczenie o zachowek

Jeśli osoba zobowiązana do zapłaty zachowku nie chce zapłacić należnej sumy dobrowolnie,  zachowku możemy domagać się na drodze sądowej. Musimy jednak pamiętać, że jeszcze przed wszczęciem postępowania konieczna będzie zapłata opłaty sądowej. Pozew o zachowek należy złożyć w ciągu 5 lat od daty ogłoszenia testamentu – w przeciwnym razie będzie on przedawniony, a roszczenie stanie się tzw. zobowiązaniem naturalnym, co oznacza, że osoba zobowiązana do zapłaty zachowku może uchylić się od tego obowiązku.

Jak napisać pozew o zachowek?

Pozew o zachowek nie różni się znacząco od innych pozwów, ale chcąc mieć pewność, że wszystko będzie poprawnie przygotowane, najlepiej skorzystać z pomocy adwokata. Niepoprawnie napisany dokument może spowodować bowiem wydłużenie sprawy, zawieszenie postępowania,  a nawet  jego umorzenie.

Jakie elementy musi zawierać pozew? Są to między innymi:

 • data pozwu
 • nazwa, adres oraz wydział sądu, do którego kierujemy powództwo
 • strony procesu oraz ich adresy zamieszkania
 • pesel lub NIM osoby składającej pozew
 • wartość przedmiotu sporu, czyli wysokość dochodzonego zachowku
 • żądanie zapłaty zachowku przez pozwanego w wysokości określonej sumy pieniężnej
 • uzasadnienie żądania zawierające przedstawienie stanu faktycznego, który zdaniem powoda upoważnia go do otrzymania zachowku oraz dowody uzasadniające twierdzenia, np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia, akt zgonu spadkodawcy itd.

Poprawnie przygotowany pozew powinien zostać podpisany oraz opłacony. Należy do niego dołączyć również jego odpis oraz odpisy załączników dla wszystkich pozwanych.

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz