Jak długo trzeba płacić alimenty po rozwodzie?

Jak długo trzeba płacić alimenty po rozwodzie?

Obowiązek alimentacyjny nie obowiązuje jedynie wobec dzieci. W niektórych sytuacjach po rozwodzie trzeba płacić świadczenia na rzecz współmałżonka. Warto wiedzieć, na jakich zasadach funkcjonują tego typu alimenty. Przeczytaj, kiedy należy wypłacać dodatkowe świadczenia. Sprawdź, kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny. Dowiedz się, czy wysokość świadczeń alimentacyjnych może ulec zmianie.

Kiedy współmałżonkowi należą się alimenty?

Warto wspomnieć, że alimenty to nie są świadczenia wypłacane jedynie niepełnoletniemu dziecku. Istnieją także inne sytuacje, w których takie świadczenia mogą być wypłacane. Jest to sytuacja rozwodu oraz sytuacja na linii dorosłe dziecko – rodzic lub też rodzic – dorosłe dziecko. Przeczytaj, kiedy dziecko płaci alimenty na rodzica.

W takiej sprawie istotne jest przede wszystkim orzeczenie o winie. Jeżeli rozwód nastąpił z winy obu małżonków, jest to sytuacja, w której obie ze stron mogą starać się o alimenty. Jeżeli jednak została wskazana winna osoba – wtedy mowa jest o rozszerzonym obowiązku alimentacyjnym. W sytuacji, w której rozwód był powodem pogorszenia sytuacji materialnej  strony niewinnej, winny ma obowiązek wypłacać świadczenia. Przesłanki do alimentów są dwa:

  • sytuacja materialna małżonka, która nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb;
  • możliwości finansowe współmałżonka, które pozwalają na zaspokojenie potrzeb własnych oraz strony wnioskującej o alimenty. W przypadku separacji kwestie materialne są tak samo rozwiązywane jak w przypadku rozwodu.

W sytuacjach rozwodu i alimentów nieocenionym wsparciem jest prawnik. Specjalista doradzi najlepiej i pomoże znaleźć optymalne rozwiązanie. Alimenty po rozwodzie są zazwyczaj trudną kwestią, która wywołuje wiele emocji.

Kiedy następuje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego?

Osoba zobowiązana do płacenia alimentów może się uchylić od tego obowiązku. Jest to możliwe w sytuacji, w której jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Idealny tutaj jest przykład osoby, która popadła w biedę na skutek nałogu – narkomanii czy alkoholizmu. Druga strona nie jest w takich przypadkach zobowiązana do udzielania finansowego wsparcia.

W innych wypadkach obowiązek alimentacyjny wygasa wraz ze śmiercią małżonka lub zawarciem następnego małżeństwa – nie wygasa jednak w sytuacji, w której były małżonek żyje w konkubinacie. Przerwanie obowiązku alimentacyjnego może nastąpić także, kiedy sytuacja materialna którejś ze stron się zmienia.

Jeżeli alimenty wypłaca małżonek, który nie był wyłącznie winny za rozpad małżeństwa, taki obowiązek wygasa po pięciu latach. Należy tu jednak podkreślić, że każda sytuacja jest indywidualna i mogą nastąpić okoliczności, które zmienią dany stan rzeczy.

Kiedy można zmienić wysokość alimentów?

Sytuacja materialna, w jakiej znajduje się oboje małżonków, zdecydowanie ma znaczenie. Jeżeli któraś ze stron radzi sobie lepiej lub gorzej, wszystko można dopasować do możliwości. Nic nie jest tutaj ustalane raz na zawsze. Wszelkie zmiany zostają wprowadzane w trybie sądowym. Tak też jest wygodniej dla obu ze stron.

Oceń artykuł (1)
1.0
Komentarze
Dodaj komentarz