Materiał Partnera

Formalności związane z organizacją pogrzebu

Formalności związane z organizacją pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby to bardzo trudny czas. Przeżywając żałobę trudno jest skupić się na dopełnieniu formalności związanych z organizacją pochówku. Jakie dokumenty będą nam potrzebne? Gdzie powinniśmy się zgłosić? Kto może nam pomóc w organizacji ceremonii ostatniego pożegnania? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w artykule. Zapraszamy do lektury.

Karta zgonu

Dokumentem, który jest niezbędny podczas organizacji pogrzebu jest karta zgonu. Jeżeli nasz bliski zmarł w domu, musimy wezwać pogotowie lub lekarza rodzinnego, który wystawi wymagany dokument. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu lub innej placówce opiekuńczo-medycznej, kartę zgonu sporządzi lekarz prowadzący oddział. Wystawienie karty zgonu jest bezpłatne.

Akt zgonu

Do zorganizowania pogrzebu potrzebny będzie także akt zgonu wydany przed urząd stanu cywilnego. Żeby możliwe było jego sporządzenie, musimy dostarczyć do urzędu kilka dokumentów. Przede wszystkim wspomnianą już kartę zgonu, a także dowód osobisty zmarłego. Bezpłatnie otrzymamy egzemplarz aktu, za każdy kolejny będziemy musieli już zapłacić.

Wybór zakładu pogrzebowego

W załatwieniu wszystkich formalności oraz w organizacji ceremonii ostatniego pożegnania może pomóc nam zakład pogrzebowy. Wraz z nim należy ustalić datę oraz formę pochówku, wybór cmentarza, trumny lub urny oraz wszelkie szczegóły dotyczące przebiegu ceremonii.

Zakład pogrzebowy będzie wymagał od nas dostarczenia karty zgony, dowodu osobistego osoby zmarłej, zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, na którym będą znajdować się nr NIP i PESEL lub ostatni odcinek emerytury lub renty zmarłego. Dane te potrzebne będą szczególnie wtedy, gdy zechcemy, aby formalności związane z wypłatą zasiłku pogrzebowego z ZUS załatwili w naszym imieniu pracownicy zakładu.

W organizacji pogrzebu może pomóc nam np. Dom Pogrzebowy z Białegostoku, który prowadzi Jacek Komarnicki.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Wiele osób martwi się o koszty organizacji ceremonii pogrzebowej. W Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych gwarantuje zasiłek pogrzebowy wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem. Od 2011 roku kwota zasiłku wynosi 4000 zł.

Zasiłek w tej wysokości pobiera osoba, która zajmuje się organizacją pogrzebu i pokrywa wynikające z tego tytułu koszty.

Wypłata zasiłku pogrzebowego jest zagwarantowana w przypadku osób, które w chwili śmierci były objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z tytułu wykonywanej pracy, pobierały rentę lub emeryturę, a także gdy w chwili śmierci spełniały kryteria do pobierania tych świadczeń. Wypłata zasiłku będzie możliwa także w przypadku osób, które w chwili śmierci były członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, jak również, gdy w momencie śmierci zmarły był w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

O wypłatę zasiłku pogrzebowego mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także osoby postronne, które wzięły na siebie obowiązek organizacji ceremonii pogrzebowej.

Opracowanie:
Białystok, Wojskowa 3 lok. 1, (wjazd od ul. Skłodowskiej 22)
tel. 85 744 74 53
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz