Materiał Partnera

Ewidencja środków trwałych - czym jest i co zawiera?

Ewidencja środków trwałych - czym jest i co zawiera?

Ewidencja środków trwałych jest dokumentem niezbędnym w wielu firmach. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się bowiem z szeregiem wydatków, takich jak chociażby zakup komputera, mebli czy akcesoriów biurowych. Jeżeli przedsiębiorca przewiduje, że będzie ich używał w firmie dłuższy czas zobligowany jest wpisać je właśnie do ewidencji środków trwałych. Dowiedz się, czym ta ewidencja jest.

Środek trwały - czyli jaki?

Środki trwałe stanowią nieodłączną część większości firm. Rzadko zdarza się, że przedsiębiorca nie posiada w ewidencji środków trwałych jakiegokolwiek składnika majątku. Pojęcie środków trwałych funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym, jak i bilansowym. Jak wynika z przepisów, środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu bądź inne przedmioty. Ponadto, przewidywany okres ich używania powinien być dłuższy niż rok. Muszą być także wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą bądź oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Z tej definicji wynika, że konieczność dokonywania odpisów amortyzacyjnych wystąpi przy spełnieniu następujących warunków:

 • wartość składnika majątku przekracza 10 000 złotych,

 • składnik majątku jest zdatny i kompletny do użytku, ale w takim znaczeniu, w jakim będzie spełniał określoną funkcję w prowadzonej przez podatnika działalności,

 • składnik majątku jest własnością lub współwłasnością dokonującego amortyzacji,

 • składnik majątku jest nabyty bądź też wytworzony we własnym zakresie.

Elementy które powinna zawierać ewidencja środków trwałych

Przepisy nie określają w żaden sposobu w jaki przedsiębiorca ma prowadzić ewidencję środków trwałych. W większości przypadków, przedsiębiorcy korzystają z usług takich firm, jak np. P&P Biuro Rachunkowe Patrycja Piekacz, której specjalizacją jest ewidencja środków trwałych. Warto jednak znać elementy, które powinna taka ewidencja zawierać. Są to m.in.:

 • data nabycia,

 • data przyjęcia do używania,

 •  iczba porządkowa,

 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,

 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,

 • wartość początkowa,

 • stawka amortyzacyjna,

 • zaktualizowana wartość początkowa, jeśli wystąpiła aktualizacja wyceny,

 • data likwidacji oraz jej przyczyna,

 • data zbycia.

Tylko i wyłącznie dokument, który zawiera wymienione powyżej elementy można zakwalifikować jako zgodny z przepisami. W innym wypadku będzie on po prostu łamał przepisy.

Opracowanie:
Bolesławiec, al. Tysiąclecia 48
tel. 504 540 800
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz