Materiał Partnera

Dozór techniczny urządzeń transportu bliskiego

Dozór techniczny urządzeń transportu bliskiego
Dla osób posiadających urządzenia transportu bliskiego najważniejszymi aktami prawnymi, o których powinni pamiętać są: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym oraz Rozporządzenie  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z października 2003 roku w sprawie warunków dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, a także Rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

W naszym artykule postaramy się przybliżyć jakie obowiązki wyżej wymienione akty prawne nakładają na właścicieli urządzeń transportu bliskiego.

Urządzenia transportu bliskiego

Pierwszą i najważniejszą kwestią jest stwierdzenie, czy urządzenie, które posiadamy podlega pod dozór techniczny. Kwestię tę precyzuje wyżej wymienione rozporządzenie Rady Ministrów. Urządzenia podlegające pod dozór techniczny to na przykład:

 • wciągarki – cięgniki, w których zespół mechanizmów jest zbudowany na przykład na ramie,
 • wciągniki – urządzenia dźwignicowe, które charakteryzuje zwarta budowa i niewielkie gabaryty,
 • suwnice – dźwignice, które pracują w ruchu przerywanym i są wyposażone we wciągarki lub wciągniki, przemieszczające materiały w pionie i poziomie,
 • żurawie,
 • układnice – urządzenia stosowane w magazynach do transportowania i układania materiałów,
 • wyciągi towarowe – urządzenia przystosowane do pochyłego przemieszczania ładunków,
 • podesty ruchome – urządzenia służące do podnoszenia osób i materiałów w czasie prac na wysokościach,
 • urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
 • ruchome chodniki i schody,
 • przenośniki (okrężne i platformowe),
 • dźwigi, dźwignice, urządzenia do przemieszczania kontenerów, systemy do parkowania samochodów,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Formy dozoru technicznego

Formy dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego (w skrócie UTB), a także terminy badań okresowych oraz doraźnych kontrolnych możemy znaleźć w pierwszym załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawodawca za pewnymi wyjątkami nakłada obowiązek rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego. Wyjątkiem objęte są np. wciągniki ręczne o udźwigu poniżej 2 ton, jednofazowe wciągniki elektryczne o udźwigu poniżej 1 tony.

Nie każdy użytkownik UTB pamięta o tym, że istnieje obowiązek prawny dokonywania regularnych przeglądów konserwacyjnych urządzenia przez osoby do tego uprawnione, tzn. posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności poparte świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego, mówi nam ekspert z firmy Elwiko ze Szczecina, która oferuje wykonywanie dokumentacji na potrzeby rejestracji urządzenia w UDT oraz świadcząca usługi w zakresie konserwacji urządzeń dźwignicowych. Wiele firm traktuje rejestrację urządzenia jako przykry obowiązek, natomiast powinniśmy mieć świadomość, że regularna konserwacja oraz okresowe badania pozwalają utrzymać urządzenie w dobrym stanie technicznym, co z kolei przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników, które powinno być dla nas priorytetem.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz